Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN 60512-21-1 - Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 21-1: Zkoušky vf odporu - Zkouška 21a: Paralelní vf odpor
Vydáno: 01.04.2011
ČSN EN 60512-21-1 - Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 21-1: Zkoušky vf odporu - Zkouška 21a: Paralelní vf odpor

ČSN EN 60512-21-1

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 21-1: Zkoušky vf odporu - Zkouška 21a: Paralelní vf odpor

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Anglicky Tisk
Skladem
155 Kč
S účinností od 2013-07-01 se nahrazuje text kapitoly 11 ČSN IEC 512-9 (35 4055) z května 1994, který do uvedeného data platí společně s touto normou.
Označení normy:ČSN EN 60512-21-1
Třídící znak:354055
Počet stran:12
Vydáno:01.04.2011
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:87879
Popis

ČSN EN 60512-21-1

Tato Část souboru, pokud to je požadováno v předmětové specifikaci, je používána pro zkoušení konektorů v rozsahu působnosti IEC TC 48. Může být rovněž použita pro obdobná zařízení, je-li to předepsáno v předmětové specifikaci. Účelem této normy je definovat standardní zkušební metodu k určení hodnoty paralelního vf odporu, který snižuje činitel jakosti L/C obvodu, k němuž je paralelně připojen konektor. Tato hodnota je vyjádřena jako paralelní tlumící odpor.