Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN 60534-2-1 ed. 2 - Regulační armatury pro průmyslové procesy - Část 2-1: Průtok - Výpočtové vztahy pro průtok tekutin v provozních podmínkách
Vydáno: 01.12.2011
ČSN EN 60534-2-1 ed. 2 - Regulační armatury pro průmyslové procesy - Část 2-1: Průtok - Výpočtové vztahy pro průtok tekutin v provozních podmínkách

ČSN EN 60534-2-1 ed. 2

Regulační armatury pro průmyslové procesy - Část 2-1: Průtok - Výpočtové vztahy pro průtok tekutin v provozních podmínkách

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Anglicky Tisk
Skladem
550 Kč
Koupit včetně změn
Označení normy:ČSN EN 60534-2-1 ed. 2
Třídící znak:134510
Počet stran:64
Vydáno:01.12.2011
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:89732
Popis

ČSN EN 60534-2-1 ed. 2

Tato část souboru norem specifikuje technologii jazyka popisu elektronického zařízení (EDDL), který umožňuje integraci podrobností reálných výrobků používajících technický životní cyklus. Norma specifikuje EDDL jako generický jazyk pro popis vlastností součástí automatizačních systémů. EDDL je schopen popisu: parametrů zařízení a jejich závislostí; funkcí zařízení, například simulační mód, kalibraci; grafické představení, například menu; interakce s kontrolními zařízeními; grafickou prezentaci; trvalé ukládání dat. Norma specifikuje sémantiku a lexikální strukturu způsobem nezávislým na syntaxi. V příloze A je uvedena specifická syntaxe, ale je možné používat i odlišnou. EDDL a zařízení vztahující se k EDD jsou použitelná pro průmyslovou automatizaci.