Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN 60672-2 - Keramické a skleněné izolační materiály - Část 2: Zkušební metody
Vydáno: 01.02.2001
ČSN EN 60672-2 - Keramické a skleněné izolační materiály - Část 2: Zkušební metody

ČSN EN 60672-2

Keramické a skleněné izolační materiály - Část 2: Zkušební metody

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
405 Kč
Označení normy:ČSN EN 60672-2
Třídící znak:346301
Počet stran:44
Vydáno:01.02.2001
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:60914
Popis

ČSN EN 60672-2

Norma EN 60672-2 platí pro keramické, sklokeramické a skleněné materiály pro účely elektrické izolace. Tato norma stanovuje zkušební metody. Poskytuje výsledky typické pro materiál, ze kterého jsou vyrobeny zkušební kusy.Protože ve většině případů mají keramické součásti pro izolační účely odlišnou velikost a tvar než zkušební kusy, jsou výsledky těchto zkoušek pouze vodítkem pro skutečné vlastnosti součástí. Přehled sledovaných vlastností a zkušebních metod pro elektroizolační materiály ze skla, sklokeramiky a keramiky: zkouška prosakováním barviva; objemová hmotnost a otevřená pórovitost; pevnot v ohybu; modul pružnosti; střední součinitel délkové teplotní roztažnosti; měrná tepelná kapacita; tepelná vodivost; odolnost proti náhlé změně teploty; teplota skelného přechodu; elektrická pevnost; výdržné napětí; relativní permitivita, teplotní součinitel permitivity a ztrátový činitel; vnitřní rezistivita.