Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN 60747-5-2 - Diskrétní polovodičové součástky a integrované obvody - Část 5-2: Optoelektronické součástky - Základní mezní a charakteristické hodnoty
Sponsored link
Vydáno: 01.02.2002
ČSN EN 60747-5-2 - Diskrétní polovodičové součástky a integrované obvody - Část 5-2: Optoelektronické součástky - Základní mezní a charakteristické hodnoty

ČSN EN 60747-5-2

Diskrétní polovodičové součástky a integrované obvody - Část 5-2: Optoelektronické součástky - Základní mezní a charakteristické hodnoty

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
358 Kč
Koupit včetně změn
Označení normy:ČSN EN 60747-5-2
Třídící znak:358797
Počet stran:32
Vydáno:01.02.2002
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:63409
Popis

ČSN EN 60747-5-2

Norma ČSN IEC 60747 Diskrétní polovodičové součástky a integrované obvody má řadu částí. Část 5-2 se zabývá základními mezními a charakteristickými hodnotami polovodičových optoelektronických součástkek. Část uvádí základní mezní a charakteristické hodnoty následujících kategorií a podkategorií optoelektronických součástek, které nejsou určeny k tomu, aby byly používány pro systémy nebo podsystémy s optickými vlákny: - Polovodičové fotoemitory (diod světlo emitujících, infračerveně emitujících a laserových) - Polovodičové fotoelektrické detektory (fotodiody a fototranzistory). - Polovodičové fotocitlivé součástky. - Polovodičové součástky, které využívají pro vnitřní činnost optické záření,( spojovací fotočleny a optočleny) Problematika optoelektronických součástek pro systémy s optickými vlákny je dále diskutována v řadě ČSN EN 62007. Problematika zobrazovacích součástek polovodičových i součástek s kapalnými krystaly je dále diskutována v řadě ČSN EN 61747. Přejímaná norma představuje celkem 3 strany evropské normy a 51 stran dvojjazyčného francouzsko-anglického textu.