Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN 60747-5-3 - Diskrétní polovodičové součástky a integrované obvody - Část 5-3: Optoelektronické součástky - Metody měření
Sponsored link
Vydáno: 01.02.2002
ČSN EN 60747-5-3 - Diskrétní polovodičové součástky a integrované obvody - Část 5-3: Optoelektronické součástky - Metody měření

ČSN EN 60747-5-3

Diskrétní polovodičové součástky a integrované obvody - Část 5-3: Optoelektronické součástky - Metody měření

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
358 Kč
Koupit včetně změn
Označení normy:ČSN EN 60747-5-3
Třídící znak:358797
Počet stran:32
Vydáno:01.02.2002
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:63408
Popis

ČSN EN 60747-5-3

Norma ČSN IEC 60747 Diskrétní polovodičové součástky a integrované obvody má řadu částí. Část 5-3 se zabývá metodami měření polovodičových optoelektronických součástkek. Část 5-3 popisuje metody měření použitelné pro optoelektronické součástky, které nejsou určeny pro systémy nebo podsystémy s optickými vlákny. Metody se vztahují na následující součástky: - polovodičové fotoemitory (diod světlo emitujících, infračerveně emitujících a laserových) - polovodičové fotoelektrické detektory (fotodiody a fototranzistory). - polovodičové fotocitlivé součástky. - polovodičové součástky, které využívají pro vnitřní činnost optické záření (spojovací fotočleny a optočleny) Problematika optoelektronických součástek pro systémy s optickými vlákny je dále diskutována v řadě ČSN EN 62007. Problematika zobrazovacích součástek polovodičových i součástek s kapalnými krystaly je dále diskutována v řadě ČSN EN 61747. Přejímaná norma představuje celkem 3 strany evropské normy a 61 stran dvojjazyčného francouzsko-anglického textu.