Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN 60749-11 - Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 11: Rychlá změna teploty - Metoda dvou lázní
Sponsored link
Vydáno: 01.04.2003
ČSN EN 60749-11 - Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 11: Rychlá změna teploty - Metoda dvou lázní

ČSN EN 60749-11

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 11: Rychlá změna teploty - Metoda dvou lázní

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Anglicky Tisk
Skladem
73 Kč
Koupit včetně změn
Označení normy:ČSN EN 60749-11
Třídící znak:358799
Počet stran:4
Vydáno:01.04.2003
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:66848
Popis

ČSN EN 60749-11

Tato část normy IEC 60749 definuje zkušební metodu rychlou změnou teploty a metodu dvou lázní. nízkého tlaku vzduchu na polovodičových součástkách. Jsou-li obě zkušební metody prováděny jako část kvalifikace součástek, pak výsledky teplotního cyklování vzduch-vzduch mají prioritu před touto zkouškou metodou dvou lázní. Tuto zkušební metodu je možno použít, při méně cyklech (např. 5 až 10 cyklů), ke zkoušení vlivu ponoření do ohřátých kapalin, které jsou používány k čištění součástek. Tato zkouška je vhodná pro všechny polovodičové součástky. Je považována za destruktivní, pokud není v příslušné specifikaci stanoveno jinak. Obecně je tato zkouška metodou rychlé změny teploty a metodou dvou lázní v souladu s IEC 60068-2-14, ale vzhledem ke specifickým požadavkům polovodičů, platí články této normy.