Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN 60749-14 - Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 14: Pevnost vývodů (neporušenost přívodů)
Sponsored link
Vydáno: 01.06.2004
ČSN EN 60749-14 - Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 14: Pevnost vývodů (neporušenost přívodů)

ČSN EN 60749-14

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 14: Pevnost vývodů (neporušenost přívodů)

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Anglicky Tisk
Skladem
358 Kč
Označení normy:ČSN EN 60749-14
Třídící znak:358799
Počet stran:36
Vydáno:01.06.2004
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:70531
Popis

ČSN EN 60749-14

Tato část IEC 60749 stanovuje různé zkoušky k určování neporušenosti mezi rozhraním přívod/pouzdro a samotným přívodem, když se přívod(y) ohnou v důsledku špatné montáže desky, ke které dochází přepracováním části pro opětovnou montáž. U hermeticky uzavřených pouzder se doporučuje, aby po této zkoušce následovaly zkoušky hermetičnosti v souladu s IEC 60749-8 k určení, zda nedošlo k jakýmkoliv škodlivým účinkům při namáháních působících jak na utěsnění, tak na přívody. Tato zkouška včetně všech zkušebních podmínek je považována za destruktivní a lze ji použít jenom pro kvalifikační zkoušení. Tato norma je použitelná pro všechny součástky montované přes otvor a součástky pro povrchovou montáž, vyžadující tvarování přívodů uživatelem.