Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN 60749-15 ed. 2 - Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 15: Odolnost proti teplu při pájení součástek montovaných do průchozích otvorů
Sponsored link
Vydáno: 01.07.2011
ČSN EN 60749-15 ed. 2 - Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 15: Odolnost proti teplu při pájení součástek montovaných do průchozích otvorů

ČSN EN 60749-15 ed. 2

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 15: Odolnost proti teplu při pájení součástek montovaných do průchozích otvorů

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Anglicky Tisk
Skladem
232 Kč
Koupit včetně změn
Souběžně s touto normou platí ČSN EN IEC 60749-15 ed. 3 (35 8799) z března 2021, která tuto normu zcela nahradí od 2023-08-18. S účinností od 2013-12-01 se nahrazuje ČSN EN 60749-15 (35 8799) z prosince 2003, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.
Označení normy:ČSN EN 60749-15 ed. 2
Třídící znak:358799
Počet stran:16
Vydáno:01.07.2011
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:88691
Popis

ČSN EN 60749-15 ed. 2

Tato norma popisuje zkoušku, která stanovuje zda-li zapouzdřená součástka, která je určena pro vývodovou montáž, odolává teplotě pájení při pájení vlnou, nebo páječkou. V případě, že se stanovuje reprodukovatelný normalizovaný zkušební postup, používá se smáčecí metoda, která je nejlépe říditelná. Tato metoda určí, zda-li je součástka schopna odolávat teplotě při pájení, kterému je při montáži vystavena, bez toho aniž by se zhoršily elektrické charakteristiky a charakter vnitřního propojení. Jedná se o destruktivní zkoušku a může být použita pro kvalifikaci, přejímku dávky a pro sledování výrobního procesu. Tato zkouška je v podstatě ve shodě s normou IEC 60068-2-20, ale v důsledku specifických požadavků na polovodiče je třeba respektovat požadavky této normy.