Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN 60931-1 - Paralelní silové kondenzátory nesamoregeneračního typu pro střídavé výkonové systémy se jmenovitým napětím do 1 kV včetně - Část 1: Všeobecně - Provedení, zkoušení a dimenzování - Bezpečnostní požadavky - Pokyny pro montáž a provoz
Vydáno: 01.08.1998
ČSN EN 60931-1 - Paralelní silové kondenzátory nesamoregeneračního typu pro střídavé výkonové systémy se jmenovitým napětím do 1 kV včetně - Část 1: Všeobecně - Provedení, zkoušení a dimenzování - Bezpečnostní požadavky - Pokyny pro montáž a provoz

ČSN EN 60931-1

Paralelní silové kondenzátory nesamoregeneračního typu pro střídavé výkonové systémy se jmenovitým napětím do 1 kV včetně - Část 1: Všeobecně - Provedení, zkoušení a dimenzování - Bezpečnostní požadavky - Pokyny pro montáž a provoz

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
325 Kč
Koupit včetně změn
Označení normy:ČSN EN 60931-1
Třídící znak:358203
Počet stran:36
Vydáno:01.08.1998
Harmonizace:Norma je harmonizována
Katalogové číslo:52760
Popis

ČSN EN 60931-1

Tato část IEC 931 platí pro jednotky a baterie určené pro použití především pro zlepšení účiníku střídavých výkonových systémů do 1 000 V jmenovitého napětí včetně a pro kmitočet od 15 Hz do 60 Hz. Tato část IEC 931 se také vztahuje na kondenzátory určené pro použití v obvodech výkonových filtrů. Doplňující definice, požadavky a zkoušky filtračních kondenzátorů jsou uvedeny v příloze A. Dále uvedené kondenzátory jsou vyjmuty z této části IEC 931: - Paralelní silové kondenzátory samoregeneračního typu pro střídavé systémy do jmenovitého napětí 1 000 V včetně (IEC 831). - Paralelní silové kondenzátory pro střídavé výkonové systémy s jmenovitým napětím nad 1 000 V (IEC 871). - Kondenzátory určené pro indukční ohřívací zařízení pracující při kmitočtech mezi 40 Hz až 24 000 Hz (IEC 110). - Sériové kondenzátory pro silové systémy (IEC 143). - Kondenzátory pro střídavé motory (IEC 252). - Vazební kondenzátory a kapacitní děliče (IEC 358). - Kondenzátory pro použití ve výkonových elektronických obvodech (IEC 1071). - Malé střídavé kondenzátory pro obvody trubkových fluorescenčních a jiných výbojkových svítidel (IEC 1048 a IEC 1049). - Kondenzátory pro potlačení rušení radiových kmitočtů (připravuje se). - Kondenzátory určené pro použití v různých typech elektrického zařízení a které jsou pokládány za jeho komponenty. - Kondenzátory určené pro použití při stejnosměrném napětí přiložené na střídavé napětí. Standardní příslušenství, jako jsou izolátory, spínače, přístrojové transformátory, pojistky atd. musí odpovídat příslušným normám IEC. Předmětem této části IEC 931 je: a) Formulace jednotných předpisů týkajících se provedení, zkoušení a parametrů b) Formulace specifických bezpečnostních předpisů c) Stanovení pokynů pro montáž a provoz.