Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN 60953-1 - Pravidla pro tepelné přejímací zkoušky parních turbín - Část 1: Metoda A - Vysoká přesnost pro velké kondenzační parní turbíny (IEC 953-1:1990)
Vydáno: 01.01.1998
ČSN EN 60953-1 - Pravidla pro tepelné přejímací zkoušky parních turbín - Část 1: Metoda A - Vysoká přesnost pro velké kondenzační parní turbíny (IEC 953-1:1990)

ČSN EN 60953-1

Pravidla pro tepelné přejímací zkoušky parních turbín - Část 1: Metoda A - Vysoká přesnost pro velké kondenzační parní turbíny (IEC 953-1:1990)

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
650 Kč
Označení normy:ČSN EN 60953-1
Třídící znak:080032
Počet stran:76
Vydáno:01.01.1998
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:51059
Popis

ČSN EN 60953-1

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 60953-1:1995. Evropská norma EN 60953-1:1995 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy IEC 953-1:1990 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací. Pravidla daná touto normou jsou použitelná hlavně na tepelné přejímací zkoušky s vysokou přesností pro kondenzační parní turbíny pro pohon elektrických alternátorů. Některá z opatření těchto pravidel jsou platná i pro turbíny, jejichž aplikace je jiná než pohon elektrických alternátorů. Tato pravidla slouží pro zkoušky turbín, pracujících buď s přehřátou nebo sytou parou. Zahrnují měření a postupy, potřebné pro určení měrné entalpie v oblasti vlhké páry a popisují opatření, která jsou nezbytná pro povolení zkoušek při respektování pravidel radiační bezpečnosti v jaderných elektrárnách. Účelem tepelných přejímacích zkoušek parních parních turbín a turbínových zařízení, popsaných v této normě je ověřit jakékoliv zaručené hodnoty dané výrobcem, které se týkají: a) tepelné účinnosti nebo měrné spotřeby tepla turbínových zařízení, b) termodynamické účinnosti turbíny nebo měrné spotřeby páry nebo výkonu při specifikovaných podmínkách průtoku páry, c) hltnosti hlavní páry anebo maximálního výkonu. ČSN EN 60953-1 (08 0032) byla vydána v lednu 1998.