Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN 60953-2 - Pravidla pro tepelné přejímací zkoušky parních turbín - Část 2: Metoda B - Široký rozsah přesnosti pro různé typy a velikosti turbín
Sponsored link
Vydáno: 01.11.1998
ČSN EN 60953-2 - Pravidla pro tepelné přejímací zkoušky parních turbín - Část 2: Metoda B - Široký rozsah přesnosti pro různé typy a velikosti turbín

ČSN EN 60953-2

Pravidla pro tepelné přejímací zkoušky parních turbín - Část 2: Metoda B - Široký rozsah přesnosti pro různé typy a velikosti turbín

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
850 Kč
Koupit včetně změn
Souběžně s touto normou platí ČSN EN IEC 60953-0 (08 0032) z ledna 2023, která tuto normu zcela nahradí od 2025-07-04.
Označení normy:ČSN EN 60953-2
Třídící znak:080033
Počet stran:108
Vydáno:01.11.1998
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:53756
Popis

ČSN EN 60953-2

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 60953-2:1995. Evropská norma EN 60953-2:1995 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy IEC 953-2:1990 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací. Účelem tepelných přejímacích zkoušek parních turbín a turbínových zařízení, popsaných v této normě je ověřit zaručené hodnoty dané výrobcem, které se týkají: a) tepelné účinnosti nebo měrné spotřeby tepla turbínových zařízení, b) termodynamické účinnosti turbíny nebo měrné spotřeby páry nebo výkonu při specifikovaných podmínkách průtoku páry, c) hltnosti hlavní páry anebo maximálního výkonu. Záruky a jejich ustanovení musí být formulovány úplně a bez rozporů. Přejímací zkoušky mají také zahrnovat taková měření, která jsou nezbytná pro korekce podle podmínek záruk a pro kontrolu výsledků. ČSN EN 60953-2 (08 0033) byla vydána v listopadu 1998.