Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN 61143-1 - Elektrické měřicí přístroje. Zapisovače X-t. Část 1: Definice a požadavky
Vydáno: 01.08.1996
ČSN EN 61143-1 - Elektrické měřicí přístroje. Zapisovače X-t. Část 1: Definice a požadavky

ČSN EN 61143-1

Elektrické měřicí přístroje. Zapisovače X-t. Část 1: Definice a požadavky

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
325 Kč
Koupit včetně změn
Označení normy:ČSN EN 61143-1
Třídící znak:356222
Počet stran:32
Vydáno:01.08.1996
Harmonizace:Norma je harmonizována
Katalogové číslo:19791
Popis

ČSN EN 61143-1

Tato část se vztahuje na zapisovače X-t, používané k měření napětí a proudu, které měří a zapisují analogové elektrické veličiny v závislosti na čase. Vztahuje se rovněž na zapisovače, jejichž stupnice a její dělení neodpovídá přímo vstupní elektrické veličině, pokud je známý vztah mezi nimi. Pro měření jiných elektrických veličin platí příslušné části IEC 51. Tato část normy se vztahuje rovněž na nezáměnné příslušenství a na omezeně záměnné příslušenství (např. bočníky, impedance), jsou-li používány se zapisovačem po seřízení pro každou kombinaci. Pro regulátory s elektrickými výstupy, zahrnujícími elektrické zapisovače, vztahuje se tato část normy pouze na zapisovač a neplatí na řídicí obvod. Tato část normy se nevztahuje na zapisovače pro speciální účely nebo prvky pro speciální účely (jsou-li použity jako příslušenství), na něž se vztahují samostatné normy IEC. Tato část normy neobsahuje bezpečnostní požadavky (viz IEC 1010) a neobsahuje ani požadavky na ochranu proti vlivu okolního prostředí a příslušné zkoušky. V případě potřeby mohou být zkoušky za podmínek, blížících se podmínkám použití, vybrány z IEC 68 k prokázání ochrany proti působení vlivu okolního prostředí. Dále tato část normy neobsahuje požadavky na rozměry přístrojů a příslušenství (pro přístroje, viz IEC 473).