Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN 61169-1 ed. 2 - Vysokofrekvenční konektory - Část 1: Kmenová specifikace - Obecné požadavky a metody měření
Vydáno: 01.04.2014
ČSN EN 61169-1 ed. 2 - Vysokofrekvenční konektory - Část 1: Kmenová specifikace - Obecné požadavky a metody měření

ČSN EN 61169-1 ed. 2

Vysokofrekvenční konektory - Část 1: Kmenová specifikace - Obecné požadavky a metody měření

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Anglicky Tisk
Skladem
650 Kč
Koupit včetně změn
S účinností od 2016-08-14 se nahrazuje ČSN EN 61169-1 (35 3811) z února 1997, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.
Označení normy:ČSN EN 61169-1 ed. 2
Třídící znak:353811
Počet stran:76
Vydáno:01.04.2014
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:95128
Popis

ČSN EN 61169-1 ed. 2

Tato norma se zabývá vysokofrekvenčními konektory pro vysokofrekvenční vedení k užití v telekomunikačních, elektronických a podobných zařízeních. Je základem pro dílčí specifikace, které platí pro jednotlivé typy konektorů. Je určena k zavedení jednotných pojmů a postupů zabývajících se terminologií, standardními charakteristikami a vlastnostmi, zkušebními a měřicími postupy týkajícími se elektrických, mechanických a klimatických vlastností, klasifikací konektorů s ohledem na postupy klimatických zkoušek zahrnující teplotu a vlhkost. Zkušební metody a postupy v této normě jsou určeny pro přejímací zkoušení a zkoušení pro schválení typu.