Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN 61169-52 - Vysokofrekvenční konektory - Část 52: Dílčí specifikace pro vysokofrekvenční koaxiální konektory řady MMCX
Vydáno: 01.03.2016
ČSN EN 61169-52 - Vysokofrekvenční konektory - Část 52: Dílčí specifikace pro vysokofrekvenční koaxiální konektory řady MMCX

ČSN EN 61169-52

Vysokofrekvenční konektory - Část 52: Dílčí specifikace pro vysokofrekvenční koaxiální konektory řady MMCX

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Anglicky Tisk
Skladem
325 Kč
S účinností od 2018-07-10 se nahrazuje ČSN EN 122340 (35 3831) z listopadu 2002, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.
Označení normy:ČSN EN 61169-52
Třídící znak:353811
Počet stran:36
Vydáno:01.03.2016
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:98567
Popis

ČSN EN 61169-52

Tato norma je dílčí specifikací (SS) a uvádí informace a pravidla pro vypracování předmětových specifikací(DS) pro vysokofrekvenční koaxiální konektory se západkou, typicky pro použití v kabelových sítích 50 (MMCX). Předepisuje rozměry čelních ploch konektorů pro obecné účely stupně 2, podrobnosti o rozměrech standardních zkušebních konektorů stupně 0, informace o kalibrech a zkoušky vybrané z IEC 61169-1, použitelné pro všechny předmětové specifikace týkající se vysokofrekvenčních konektorů řady MMCX. Norma uvádí doporučené funkční vlastnosti, které je třeba vzít v úvahu při tvorbě předmětové specifikace a zahrnuje programy zkoušek a kontrolní požadavky pro úrovně hodnocení M a H. Miniaturní vysokofrekvenční koaxiální konektory se západkou MMCX s normativní impedancí 50 se používají s různými druhy vysokofrekvenčních kabelů a pásků. Mezní hodnota provozního kmitočtu je do 6 GHz.