Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN 61188-5-6 - Desky s plošnými spoji a osazené desky - Návrh a použití - Část 5-6: Pokyny pro připojování (plošky/spoje) - Nosiče čipů s vývody ve tvaru J na čtyřech stranách
Vydáno: 01.11.2003
ČSN EN 61188-5-6 - Desky s plošnými spoji a osazené desky - Návrh a použití - Část 5-6: Pokyny pro připojování (plošky/spoje) - Nosiče čipů s vývody ve tvaru J na čtyřech stranách

ČSN EN 61188-5-6

Desky s plošnými spoji a osazené desky - Návrh a použití - Část 5-6: Pokyny pro připojování (plošky/spoje) - Nosiče čipů s vývody ve tvaru J na čtyřech stranách

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Anglicky Tisk
Skladem
405 Kč
Označení normy:ČSN EN 61188-5-6
Třídící znak:359038
Počet stran:48
Vydáno:01.11.2003
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:68812
Popis

ČSN EN 61188-5-6

Část 5-6 normy poskytuje informace o geometrii obrazců plošek, používaných pro připojování elektronických součástek s vývody ve tvaru J na čtyřech stranách k povrchu desek s plošnými spoji. Smyslem těchto informací je poskytnout vhodné rozměry, tvar a tolerance obrazců plošek pro povrchovou montáž, aby se zajistila přiměřená plocha pro vhodnou výplň pájkou a také aby se umožnila kontrola, zkoušení a přepracování takových pájených spojů. Každá kapitola obsahuje specifický soubor kritérií, vymezení součástky, jejich rozměrů, provedení pájeného spoje a rozměry obrazce pájecích plošek. Rozměry obrazců plošek, kterými se tato norma zabývá, jsou všeobecně použitelné pro procesy přetavování pájecí pasty. Pro procesy, používající pájení ponorem (např. pájení vlnou, tryskou, tažením), plošky mohou být modifikovány, aby se zabránilo vytváření stínů a zkratů (např. pomocí prodloužení délky plošky ve směru pohybu desky a/nebo zajištěním stahovačů pájky (solder thieves). Tato specifikace poskytuje trojí určování rozměrů obrazců plošek (úrovně 1, 2 a 3) podle maximální (max.), střední (mdn.) a minimální (min.) velikosti výstupků plošek a rozměrů nezastavěných mezer. Pro určení charakteristik robustnosti obrazců plošek bylo každému obrazci plošky přiděleno identifikační číslo. Uživatelé také mají možnost uspořádat informace tak, aby vyhovovaly jejich konkrétnímu návrhu. Tato norma předpokládá, že rozměry plošek jsou vždy větší než zakončení součástky nebo obrysy vývodu. Pokud má uživatel dobrý důvod pro použití nepájivého rezistu k omezení smáčení plošky nebo k použití plošek menších než je zakončení součástky nebo k použití koncepce, která se liší od té, která je uvedena v IEC 61188-5-1, nemůže tuto normu použít. Uživatele si musí prověřit, že obrazce plošek pro povrchově montované součástky (SMD) jsou vhodné pro dosahování nepřerušovaných procesů montáže, včetně zkoušení a pro zajištění spolehlivosti výrobku v provozních podmínkách.