Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN 61188-5-8 - Desky s plošnými spoji a osazené desky - Návrh a použití - Část 5-8: Pokyny pro připojování (plošky/spoje) - Součástky s plošným polem (BGA, FBGA, CGA, LGA)
Vydáno: 01.09.2008
ČSN EN 61188-5-8 - Desky s plošnými spoji a osazené desky - Návrh a použití - Část 5-8: Pokyny pro připojování (plošky/spoje) - Součástky s plošným polem (BGA, FBGA, CGA, LGA)

ČSN EN 61188-5-8

Desky s plošnými spoji a osazené desky - Návrh a použití - Část 5-8: Pokyny pro připojování (plošky/spoje) - Součástky s plošným polem (BGA, FBGA, CGA, LGA)

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Anglicky Tisk
Skladem
405 Kč
Označení normy:ČSN EN 61188-5-8
Třídící znak:359038
Počet stran:40
Vydáno:01.09.2008
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:81796
Popis

ČSN EN 61188-5-8

Tato Část IEC 61188 poskytuje informace o geometrii obrazce plošek používaných pro povrchové přichycení elektronických součástek se zakončením typu plošné pole, v provedení pájkových kuliček, sloupečků pájky nebo plošek s ochranným povlakem. Účelem zde uvedených informací je poskytnout přiměřenou velikost, tvar a tolerance obrazců pro povrchovou montáž pro zajištění dostatečné plochy pro příslušný pájený spoj; dále umožnit kontrolu, zkoušení a přepracování těchto pájených spojů. Každý článek normy obsahuje specifickou sadu kritérií takovou, že uvedené informace jsou konzistentní, poskytují informace o součástce, rozměrech součástky, návrhu pájeného spoje a rozměru obrazce plošek. Rozměry obrazce plošek vycházejí z matematického modelu, který stanovuje základnu pro přichycení pájeného spoje k desce s plošnými spoji. Existující modely tvoří podklady pro vytvoření spolehlivého pájeného spoje bez vlivu na složení pájecí slitiny (pájka bezolovnatá, cín-olovo, atd.). Požadavky procesu pájení přetavením závisí na slitině pájky a měly by být analyzovány tak, aby proces probíhal při teplotě nad teplotou likvidu příslušné slitiny a aby zůstával nad touto teplotou dostatečně dlouho, aby se vytvořil spolehlivý metalurgický spoj. Obrazce plošek nepoužívají výčnělky z plošky a mají snahu se přizpůsobit fyzikálním a rozměrovým vlastnostem přívodu. Jde o několik dostupných konfigurací: kruh, osmiúhelník, ploška propojovacího otvoru a typ "kost pro psa" (dog bone). Avšak tabulky uvedené v normě ukazují pouze optimální příčné rozměry plošek.