Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN 61249-2-22 - Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-22: Vyztužené plátované a neplátované základní materiály - Mědí plátované laminátové desky vyztužené tkaným E-sklem, impregnované modifikovanou nehalogenovanou epoxidovou pryskyřicí, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření)
Vydáno: 01.08.2005
ČSN EN 61249-2-22 - Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-22: Vyztužené plátované a neplátované základní materiály - Mědí plátované laminátové desky vyztužené tkaným E-sklem, impregnované modifikovanou nehalogenovanou epoxidovou pryskyřicí, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření)

ČSN EN 61249-2-22

Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-22: Vyztužené plátované a neplátované základní materiály - Mědí plátované laminátové desky vyztužené tkaným E-sklem, impregnované modifikovanou nehalogenovanou epoxidovou pryskyřicí, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření)

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Anglicky Tisk
Skladem
495 Kč
Označení normy:ČSN EN 61249-2-22
Třídící znak:359062
Počet stran:60
Vydáno:01.08.2005
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:73710
Popis

ČSN EN 61249-2-22

Norma uvádí požadavky na vlastnosti mědí plátovaných laminátových desek, vyztužených tkaným E-sklem, impregnovaných modifikovanou nehalogenovanou epoxidovou pryskyřicí, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření) v tloušťkách od 0,05 mm do 3,2 mm. Stanovené hořlavosti se docílí pomocí retardérů hoření na bázi sloučenin fosforu a/nebo hydroxidu hlinitého, zabudovaných do struktury polymeru. Definovaná teplota skelného přechodu se pohybuje v rozmezí 150 °C až 190 °C. Některé požadavky na vlastnosti mohou odpovídat několika třídám provedení. Objednávka by měla specifikovat požadovanou třídu, jinak lze dodat materiál standardní (implicitní) třídy. Přejímaná norma sestává ze 3 stran anglického textu evropské normy a 49 stran dvojjazyčného anglického a francouzského textu mezinárodní normy IEC.