Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN 61249-2-30 - Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-30: Vyztužené plátované a neplátované základní materiály - Mědí plátované laminátové desky vyztužené tkaným sklem, impregnované nehalogenovanou epoxidovou pryskyřicí modifikovanou kyanátesterem, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření)
Vydáno: 01.06.2013
ČSN EN 61249-2-30 - Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-30: Vyztužené plátované a neplátované základní materiály - Mědí plátované laminátové desky vyztužené tkaným sklem, impregnované nehalogenovanou epoxidovou pryskyřicí modifikovanou kyanátesterem, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření)

ČSN EN 61249-2-30

Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-30: Vyztužené plátované a neplátované základní materiály - Mědí plátované laminátové desky vyztužené tkaným sklem, impregnované nehalogenovanou epoxidovou pryskyřicí modifikovanou kyanátesterem, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření)

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Anglicky Tisk
Skladem
325 Kč
Označení normy:ČSN EN 61249-2-30
Třídící znak:359062
Počet stran:32
Vydáno:01.06.2013
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:93126
Popis

ČSN EN 61249-2-30

Norma uvádí požadavky na vlastnosti mědí plátovaných laminátových desek, vyztužených tkaným E-sklem, impregnovaných nehalogenovanou epoxidovou pryskyřicí, modifikovanou kyanátesterem, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření) v tloušťkách od 0,03 mm do 1,6 mm. Stanovené hořlavosti se docílí pomocí anorganických a/nebo organických sloučenin, které účinkují jako retardéry hoření. Tyto retardéry hoření jsou buď součástí struktury polymeru, nebo jsou k němu přidávány. Definovaná teplota skelného přechodu je nejméně 160 °C. Některé požadavky na vlastnosti mohou odpovídat několika třídám provedení. Objednávka by měla specifikovat požadovanou třídu, jinak lze dodat materiál standardní (implicitní) třídy.