Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN 61558-2-23 ed. 2 - Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací - Část 2-23: Zvláštní požadavky a zkoušky pro transformátory a napájecí zdroje pro staveniště
Vydáno: 01.06.2011
ČSN EN 61558-2-23 ed. 2 - Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací - Část 2-23: Zvláštní požadavky a zkoušky pro transformátory a napájecí zdroje pro staveniště

ČSN EN 61558-2-23 ed. 2

Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací - Část 2-23: Zvláštní požadavky a zkoušky pro transformátory a napájecí zdroje pro staveniště

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
315 Kč
S účinností od 2013-10-01 se nahrazuje ČSN EN 61558-2-23 (35 1330) ze září 2001, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.
Označení normy:ČSN EN 61558-2-23 ed. 2
Třídící znak:351330
Počet stran:24
Vydáno:01.06.2011
Harmonizace:Norma je harmonizována
Katalogové číslo:88396
Popis

ČSN EN 61558-2-23 ed. 2

Tato část souboru norem pojednává o bezpečnosti transformátorů pro staveniště a pro napájecí zdroje obsahující transformátory pro staveniště. Transformátory, které, obsahují elektronické obvody, spadají také do rozsahu této normy. Tato část platí pro nepřenosné nebo přenosné, jednofázové nebo vícefázové, vzduchové (s přirozeným nebo nuceným oběhem) samostatné nebo sdružené oddělovací ochranné nebo bezpečnostní ochranné suché transformátory, pro použití na staveništích. Jejich vinutí mohou být zapouzdřená nebo nezapouzdřená.