Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN 61810-2-1 ed. 2 - Elektromechanická elementární relé - Část 2-1: Spolehlivost - Postup ověřování hodnot B10
Vydáno: 01.03.2018
ČSN EN 61810-2-1 ed. 2 - Elektromechanická elementární relé - Část 2-1: Spolehlivost - Postup ověřování hodnot B10

ČSN EN 61810-2-1 ed. 2

Elektromechanická elementární relé - Část 2-1: Spolehlivost - Postup ověřování hodnot B10

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Anglicky Tisk
Skladem
315 Kč
S účinností od 2020-10-06 se nahrazuje ČSN EN 61810-2-1 (35 3412) z prosince 2011, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.
Označení normy:ČSN EN 61810-2-1 ed. 2
Třídící znak:353412
Počet stran:28
Vydáno:01.03.2018
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:504577
Popis

ČSN EN 61810-2-1 ed. 2

Tato norma specifikuje postupy zkoušky spolehlivosti pro elektromechanická elementární relé v případě, kdy se uplatňují zvýšené požadavky na ověřování spolehlivosti. Zvláštní ustanovení jsou uvedena pro relé zabudovaná do bezpečnostně důležitých řídících systémů strojního zařízení v souladu s normami IEC 62061 a ISO 13849-1. Hodnoty B10 těchto relé pro nebezpečná selhání jsou odvozeny od zkoušek definovaných touto normou.