Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN 62053-52 - Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Zvláštní požadavky - Část 52: Značky
Sponsored link
Vydáno: 01.08.2006
ČSN EN 62053-52 - Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Zvláštní požadavky - Část 52: Značky

ČSN EN 62053-52

Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Zvláštní požadavky - Část 52: Značky

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Anglicky Tisk
Skladem
446 Kč
Označení normy:ČSN EN 62053-52
Třídící znak:356132
Počet stran:40
Vydáno:01.08.2006
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:76237
Popis

ČSN EN 62053-52

Norma platí pro písmenné a grafické značky určené pro označování a identifikace funkce elektromechanických nebo statických střídavých elektroměrů a jejich pomocných zařízeních. Značky specifikované v této normě musí být vyznačeny na štítku, desce číselníku, vnějších štítcích nebo na příslušenství, nebo zobrazeny na displeji měřidla, podle toho co je vhodné.