Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN 62055-31 - Měření elektrické energie - Předplatné systémy - Část 31: Zvláštní požadavky - Statické činné elektroměry (třídy 1 a 2) s předplacením
Sponsored link
Vydáno: 01.08.2006
ČSN EN 62055-31 - Měření elektrické energie - Předplatné systémy - Část 31: Zvláštní požadavky - Statické činné elektroměry (třídy 1 a 2) s předplacením

ČSN EN 62055-31

Měření elektrické energie - Předplatné systémy - Část 31: Zvláštní požadavky - Statické činné elektroměry (třídy 1 a 2) s předplacením

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Anglicky Tisk
Skladem
715 Kč
Koupit včetně změn
Souběžně s touto normou platí ČSN EN IEC 62055-31 ed. 2 (35 6135) z března 2023, která tuto normu zcela nahradí od 2025-07-26.
Označení normy:ČSN EN 62055-31
Třídící znak:356135
Počet stran:72
Vydáno:01.08.2006
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:76234
Popis

ČSN EN 62055-31

Norma platí pro nově vyrobené statické činné elektroměry s předplacením třídy přesnosti 1 a 2 pro přímé zapojení do sítě, které se používají k měření spotřeby elektrické energie střídavého proudu s kmitočtem v rozsahu 45 Hz až 65 Hz a které obsahují spínač zátěže pro účely přerušení nebo obnovení dodávky elektřiny v souladu s hodnotou kreditu, který je k dispozici v elektroměru. Norma neplatí pro statické činné elektroměry s předplacením, u nichž napětí na vstupních svorkách překračuje 600 V (u třífázové sítě je to hodnota sdruženého napětí).