Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN 62075 ed. 2 - Audiovizuální zařízení, zařízení pro informační a komunikační technologie - Ekodesign
Vydáno: 01.07.2013
ČSN EN 62075 ed. 2 - Audiovizuální zařízení, zařízení pro informační a komunikační technologie - Ekodesign

ČSN EN 62075 ed. 2

Audiovizuální zařízení, zařízení pro informační a komunikační technologie - Ekodesign

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
325 Kč
S účinností od 2015-10-24 se nahrazuje ČSN EN 62075 (36 9063) z listopadu 2008, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.
Označení normy:ČSN EN 62075 ed. 2
Třídící znak:369063
Počet stran:36
Vydáno:01.07.2013
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:93235
Popis

ČSN EN 62075 ed. 2

Tato mezinárodní norma se vztahuje na všechny výrobky audiovizuální techniky a zařízení informačních a komunikačních technologií, označená jako finální výrobek. I když se tato norma nevztahuje explicitně na jednotlivé součástky a části, které jsou zabudovány do finálního výrobku, potřebují ji jejich výrobci brát v úvahu, aby výrobci užívající jejich součástky mohli splnit požadavky této normy. Tato norma se týká jen výrobků, jejichž užití, stanovené výrobcem, je předmětem této normy. Norma specifikuje požadavky a doporučení pro návrh výrobků šetrných k životnímu prostředí z hlediska - aspektů zvažujících životní cyklus, - účinného využití materiálů, - energetické účinnosti, - spotřebních materiálů a baterií, - chemické emise a emise hluku, - prodloužení doby životnosti výrobku, - ukončení životnosti výrobku, - nebezpečných látek a /nebo přípravků, - obalu výrobku. Tato norma obsahuje jen kritéria přímo související s environmentální charakteristikou výrobku. Kritéria jako bezpečnost, ergonomie a elektromagnetická kompatibilita (EMC) nejsou předmětem této normy a zabývají se jimi jiné dokumenty.