Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN 62137-1-2 - Technologie povrchové montáže - Metody zkoušení vlivů prostředí a trvanlivosti povrchově montovaného spoje - Část 1-2: Zkouška pevnosti ve smyku
Vydáno: 01.01.2008
ČSN EN 62137-1-2 - Technologie povrchové montáže - Metody zkoušení vlivů prostředí a trvanlivosti povrchově montovaného spoje - Část 1-2: Zkouška pevnosti ve smyku

ČSN EN 62137-1-2

Technologie povrchové montáže - Metody zkoušení vlivů prostředí a trvanlivosti povrchově montovaného spoje - Část 1-2: Zkouška pevnosti ve smyku

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Anglicky Tisk
Skladem
315 Kč
Označení normy:ČSN EN 62137-1-2
Třídící znak:359391
Počet stran:28
Vydáno:01.01.2008
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:80305
Popis

ČSN EN 62137-1-2

Zkušební metoda popsaná v této normě je použitelná pro bezvývodové součástky pro povrchovou montáž a pro konektory pro povrchovou montáž, pro které není vhodná zkouška odolnosti v odtrhu. Metoda není rovněž použitelná pro více vývodové součástky a pro vývody typu racčího křídla. Tato část souboru je určena pro zkoušení a hodnocení trvanlivosti pájeného spoje mezi vývodem součástky a ploškou na substrátu pomocí mechanického namáhání ve smyku. Tato zkouška je vhodná pro hodnocení účinku opakované změny teplot na pevnost pájeného spoje mezi vývodem součástky a ploškou na substrátu.