Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN 62155 - Keramické a skleněné duté izolátory tlakové a bez tlaku pro elektrická zařízení se jmenovitým napětím nad 1 000 V
Vydáno: 01.03.2004
ČSN EN 62155 - Keramické a skleněné duté izolátory tlakové a bez tlaku pro elektrická zařízení se jmenovitým napětím nad 1 000 V

ČSN EN 62155

Keramické a skleněné duté izolátory tlakové a bez tlaku pro elektrická zařízení se jmenovitým napětím nad 1 000 V

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
405 Kč
Označení normy:ČSN EN 62155
Třídící znak:348119
Počet stran:48
Vydáno:01.03.2004
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:69697
Popis

ČSN EN 62155

1.1 Všeobecně Tato norma je použitelná pro - keramické a skleněné duté izolátory určeny pro všeobecné použití v elektrických zařízeních; - keramické duté izolátory určené pro použití s trvalým tlakem plynu ve spínacích a řídicích zařízeních. Tyto izolátory jsou určeny pro vnitřní a vnější použití v elektrických zařízeních provozovaných při střídavém proudu se jmenovitým napětím nad 1 000 V s kmitočtem nižším než 100 Hz nebo použití v zařízeních se stejnosměrným proudem o jmenovitém napětí nad 1 500 V. Duté izolátory jsou určeny pro použití v elektrických zařízeních, například: - vypínačích, - odpínačích, - odpojovačích, - uzemňovačích, - přístrojových transformátorech, - svodičích přepětí, - průchodkách, - kabelových koncovkách, - kondenzátorech. Tato norma nepředepisuje typové dielektrické zkoušky, protože výdržná napětí nejsou vlastností samotného dutého izolátoru ale přístroje, jehož je základní součástí. 1.2 Duté izolátory nebo pláště dutých izolátorů určené pro všeobecné použití Duté izolátory nebo pláště izolátorů keramické nebo skleněné určené pro použití - bez tlaku; - s trvalým tlakem 50 kPa; - s trvalým tlakem plynu 50 kPa v kombinaci s vnitřním objemem 1 l (1 000 cm3); - s trvalým hydraulickým tlakem. Účelem této normy je definovat - použité názvy; - mechanické a rozměrové vlastnosti dutých izolátorů a plášťů dutých izolátorů; - izolační nezávadnost stěn; - podmínky, za nichž se prověřují stanovené hodnoty těchto vlastností; - zkušební metody - kritéria pro převzetí. 1.3 Keramické duté izolátory určené pro použití s trvalým tlakem plynu Duté izolátory nebo pláště dutých izolátorů s upevňovacím zařízením určené pro použití s trvalým tlakem plynu: s trvalým tlakem plynu 50 kPa v kombinaci s vnitřním objemem < 1 l (1 000 cm3). POZNÁMKA 1 - Plyn může být suchý vzduch, inertní plyny, například SF6 nebo dusík nebo směs těchto plynů. Účelem této normy je definovat - použité názvy; - mechanické a rozměrové vlastnosti dutých izolátorů nebo plášťů dutých izolátorů; - izolační nezávadnost stěn; - podmínky, za nichž se prověřují stanovené hodnoty těchto vlastností; - kritéria pro převzetí; - konstrukční závady; - zkušební postupy a hodnoty.