Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN 62321-3-2 - Stanovení některých látek v elektrotechnických výrobcích - Část 3-2: Předběžné testování - Celkový obsah bromu v polymerech a elektronice metodou iontové chromatografie se spalováním vzorku
Vydáno: 01.09.2014
ČSN EN 62321-3-2 - Stanovení některých látek v elektrotechnických výrobcích - Část 3-2: Předběžné testování - Celkový obsah bromu v polymerech a elektronice metodou iontové chromatografie se spalováním vzorku

ČSN EN 62321-3-2

Stanovení některých látek v elektrotechnických výrobcích - Část 3-2: Předběžné testování - Celkový obsah bromu v polymerech a elektronice metodou iontové chromatografie se spalováním vzorku

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
325 Kč
S účinností od 2016-11-15 se částečně nahrazuje ČSN EN 62321 (36 9080) z prosince 2009, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.
Označení normy:ČSN EN 62321-3-2
Třídící znak:369080
Počet stran:36
Vydáno:01.09.2014
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:95856
Popis

ČSN EN 62321-3-2

Část 3-2 normy 62321 popisuje metodu předběžného testování celkového bromu v homogenních materiálech, obsažených v polymerech a elektronice, která používá jako analytického postupu iontovou chromatografii se spalováním vzorku (C-IC). Tato metoda zkoušení byla ověřena na ABS (akrylonitril-butadien-styren), EMC (směs k lisování na bázi epoxidů) a PE (polyetylen) v rozmezích koncentrace uvedených v tabulce 1. Použití této metody nebylo ověřeno na jiných materiálech nebo na koncentracích mimo uvedené rozmezí. Tato norma neupozorňuje jmenovitě na všechna bezpečnostní hlediska, pokud existují, spojená s jejím užitím. Uživatel této normy má odpovědnost za zavedení vhodných opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a za určení použitelnosti omezujících předpisů před použitím metody.