Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN 62477-1 - Bezpečnostní požadavky pro systémy a zařízení výkonových elektronických měničů - Část 1: Obecně
Vydáno: 01.04.2013
ČSN EN 62477-1 - Bezpečnostní požadavky pro systémy a zařízení výkonových elektronických měničů - Část 1: Obecně

ČSN EN 62477-1

Bezpečnostní požadavky pro systémy a zařízení výkonových elektronických měničů - Část 1: Obecně

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
1200 Kč
Koupit včetně změn
Souběžně s touto normou platí ČSN EN IEC 62477-1 ed. 2 (35 1534) z května 2024, která tuto normu zcela nahradí od 2026-08-09. S účinností od 2017-07-18 se částečně nahrazuje ČSN EN 50178 (33 0610) z ledna 1999, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou
Označení normy:ČSN EN 62477-1
Třídící znak:351534
Počet stran:156
Vydáno:01.04.2013
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:92581
Popis

ČSN EN 62477-1

Tato část souboru norem se vztahuje na systémy a zařízení výkonových elektronických měničů, na jejich součásti pro přeměnu elektrické energie a na elektronické výkonové spínání, včetně prostředků pro jejich řízení, ochranu, sledování a měření, jejichž hlavním účelem je přeměna elektrické energie s jmenovitým napětím soustavy nepřesahující AC 1 000 V nebo DC 1 500 V. Tento dokument může být také použit jako referenční norma pro komise výrobku vytvářející normy pro elektrické výkonové pohony s nastavitelnou rychlost (PDS), systémy nepřerušovaného napájení (UPS) a stabilizované stejnosměrné zdroje nízkého napětí. U systémů, pro které žádná norma výrobku neexistuje, tato norma poskytuje minimální požadavky na bezpečnostní aspekty. Tato část souboru norem má status skupinové bezpečnostní publikace v souladu s pokynem IEC Guide 104 pro systémy a zařízení výkonových elektronických měničů pro solární, větrné nebo podobné zdroje energie. Tato část souboru norem zavádí společnou terminologii pro bezpečnostní aspekty týkající se těchto systémů a zařízení. Tato norma se nevztahuje na telekomunikační přístroje jiné než napájecí zdroje do těchto přístrojů, funkční bezpečnostní aspekty, na které se vztahuje např. ČSN EN 61508 a elektrická zařízení a systémy pro aplikace železnice a elektrických vozidel.