Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN 62561-3 ed. 2 - Součásti systému ochrany před bleskem (LPSC) - Část 3: Požadavky na oddělovací jiskřiště
Vydáno: 01.04.2018
ČSN EN 62561-3 ed. 2 - Součásti systému ochrany před bleskem (LPSC) - Část 3: Požadavky na oddělovací jiskřiště

ČSN EN 62561-3 ed. 2

Součásti systému ochrany před bleskem (LPSC) - Část 3: Požadavky na oddělovací jiskřiště

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
315 Kč
Koupit včetně změn
Souběžně s touto normou platí ČSN EN IEC 62561-3 ed. 3 (35 7605) z května 2024, která tuto normu zcela nahradí od 2026-08-09. S účinností od 2020-07-20 se nahrazuje ČSN EN 62561-3 (35 7605) z prosince 2012, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.
Označení normy:ČSN EN 62561-3 ed. 2
Třídící znak:357605
Počet stran:28
Vydáno:01.04.2018
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:504668
Popis

ČSN EN 62561-3 ed. 2

Tato část normy IEC 62561 specifikuje požadavky a zkoušky oddělovacích jiskřišť (ISG) systémů ochrany před bleskem. ISG mohou být použity pro nepřímé spojení systému ochrany před bleskem k jiným blízkým kovovým dílům tam, kde není z provozních důvodů povoleno přímé spojení. Typická použití zahrnují spojení k: " uzemňovacím soustavám silnoproudých instalací; " uzemňovacím soustavám telekomunikačních systémů; " pomocným zemničům vypínačů zemního zkratu spouštěných napětím; " kolejovým zemničům AC a DC železničních tratí; " měřicím zemničům pro laboratoře; " instalacím s katodovými ochranami a systémům bludných proudů; " obslužným vstupním stožárům pro kabely venkovních vedení nízkého napětí; " přemostěním izolovaných přírub a izolovaných spojení na potrubí. Tato norma nepostihuje aplikace, při kterých vznikají následné proudy.