Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN 71-1+A1 - Bezpečnost hraček - Část 1: Mechanické a fyzikální vlastnosti
Sponsored link
Vydáno: 01.02.2019
ČSN EN 71-1+A1 - Bezpečnost hraček - Část 1: Mechanické a fyzikální vlastnosti

ČSN EN 71-1+A1

Bezpečnost hraček - Část 1: Mechanické a fyzikální vlastnosti

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
1050 Kč
Označení normy:ČSN EN 71-1+A1
Třídící znak:943095
Počet stran:144
Vydáno:01.02.2019
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:506772
Popis

ČSN EN 71-1+A1

Tato evropská norma stanovuje požadavky a metody zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností hraček. Tato evropská norma platí pro dětské hračky, přičemž hračkami jsou všechny výrobky nebo materiály, navržené nebo určené ke hraní dětem mladším 14 let včetně výrobku navrženého nebo určeného vedle hraní i k dalším účelům. Vztahuje se na nové hračky, bere v úvahu dobu trvání jejich předvídatelného a normálního použití a při používání hraček určeným nebo předvídatelným způsobem počítá s normálním chováním dětí. Norma obsahuje specifické požadavky na hračky pro děti mladší 36 měsíců, pro děti mladší 18 měsíců a pro velmi malé děti, které ještě neumějí samy sedět. Podle směrnice 2009/48/ES výraz "určeno pro použití dětmi..." předpokládá, že rodič nebo dohlížející osoba dokáže rozumně usoudit, že hračka je určena dětem stanovené věkové skupiny kvůli svým funkcím, rozměrům a charakteristickým vlastnostem. Takže např. hračky s měkkou výplní jednoduchého tvaru, které jsou určeny pro držení a mazlení, jsou pro účely této evropské normy považovány za hračky pro děti mladší 36 měsíců. POZNÁMKA: Informace o roztřídění hraček podle věku dětí, zejména, které hračky jsou a nejsou určené dětem mladším 36 měsíců, lze najít v "vypuštěný text" příručce 11 CEN/CENELEC a ve směrnicích Evropské komise. Tato evropská norma též stanovuje požadavky na obaly, značení a průvodní texty. Tato evropská norma se nevztahuje na hudební nástroje, sportovní potřeby nebo podobné předměty, ale platí pro hračky, které tyto předměty napodobují. Tato evropská norma neplatí pro následující hračky: - zařízení hřišť určená pro veřejné použití; - herní automaty pro veřejné použití, ať už uváděné do činnosti mincí, nebo ne; - dětská vozidla vybavená spalovacími motory (viz A.2); - hračky s parním strojkem; - praky a katapulty dodávané bez střel; - létající hračky s lopatkou (lopatkami) rotoru, které jsou schopny se otáčet přibližně vodorovně, přičemž každá lopatka má délku větší než 175 mm, měřeno od středu otáčení k vrcholu lopatky a s celkovou hmotností létající hračky větší než 50 g. Praky a katapulty se střelami jsou do normy zahrnuty. " "vypuštěný text" Tato evropská norma se nezabývá hledisky elektrické bezpečnosti hraček. Tu řeší norma EN 62115. Dále se nevztahuje na následující výrobky, které pro účely této evropské normy nejsou považovány za hračky: a) ozdobné předměty pro slavnosti a oslavy; b) výrobky pro sběratele za předpokladu, že výrobek nebo jeho obal je opatřen viditelným a čitelným údajem, že výrobek je určen pro sběratele od 14 let. Příkladem výrobků této kategorie jsou: 1) detailní a věrné modely ve zmenšeném měřítku (viz A.2); 2) soupravy pro sestavení detailních modelů ve zmenšeném měřítku; 3) krojované a dekorační panenky a podobné výrobky; 4) repliky historických hraček; 5) věrné napodobeniny skutečných střelných zbraní; c) sportovní potřeby, včetně kolečkových bruslí, inline bruslí a skateboardů určených dětem s tělesnou hmotností větší než 20 kg; d) jízdní kola s maximální výškou sedla větší než 435 mm, měřenou jako svislá vzdálenost od země po vrchní stranu sedla, a to při vodorovné poloze sedla a při nastavení sloupku sedla na značku minimálního zasunutí; e) koloběžky a jiné dopravní prostředky určené pro sport nebo pro jízdu po veřejných silnicích a cestách; f) elektricky poháněná vozidla určená pro jízdu po veřejných silnicích a cestách nebo chodníkách; g) potřeby pro vodní sporty určené pro použití v hluboké vodě a prostředky pro výuku plavání dětí, jako jsou plovací lehátka a plovací pomůcky; h) skládanky s více než 500 dílky; i) pušky a pistole používající stlačený plyn, s výjimkou pušek a pistolí stříkajících vodu; j) luky pro lukostřelbu dlouhé více než 120 cm; k) zábavná pyrotechnika včetně kapslí, které nejsou speciálně určené pro hračky; l) výrobky a hry používající střely s ostrým hrotem, např. soupravy šipek s kovovými hroty; m) funkční vzdělávací výrobky, jako elektrické sporáky, žehličky a jiné funkční výrobky dle definice v 2009/48/ES, které pracují při jmenovitém napětí vyšším než 24 V a které jsou prodávány výhradně k výukovým účelům pod dohledem dospělé osoby; n) výrobky určené pro použití při výuce ve školách a jiných pedagogických zařízeních pod dohledem dospělé-ho instruktora, např. vědecké přístroje; o) elektronické přístroje, jako jsou osobní počítače a herní konzoly, používané pro přístup k interaktivnímu softwaru a periferním zařízením, pokud elektronické přístroje nebo periferní zařízení nejsou speciálně určeny pro děti nebo na ně zacíleny a nemají samy o sobě herní hodnotu, jako např. speciálně konstruované osob-ní počítače, klávesnice, joysticky nebo volanty; p) interaktivní software určený pro volný čas a zábavu, jako jsou počítačové hry a jejich datová média, např. CD; q) šidítka pro kojence; r) svítidla líbící se dětem; s) elektrické transformátory pro hračky; t) módní doplňky pro děti, které se nepoužívají ke hře (viz A.2). "vypuštěný text