Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN 720-1 - Lahve na přepravu plynů - Plyny a plynné směsi - Část 1: Vlastnosti čistých plynů
Sponsored link
Vydáno: 01.10.2000
ČSN EN 720-1 - Lahve na přepravu plynů - Plyny a plynné směsi - Část 1: Vlastnosti čistých plynů

ČSN EN 720-1

Lahve na přepravu plynů - Plyny a plynné směsi - Část 1: Vlastnosti čistých plynů

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
232 Kč
Označení normy:ČSN EN 720-1
Třídící znak:078310
Počet stran:16
Vydáno:01.10.2000
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:60146
Popis

ČSN EN 720-1

Účelem této části EN 720 je definovat vlastnosti plynů čtyřmi základními fyzikálně-chemickými kritérii tj. hořlavostí, toxicitou, stavem plynu a žíravostí, korozivitou (viz kapitola 3) pro účely výběru vhodných výstupních ventilových připojení. Předkládá seznam plynů (s kódem FTSC), který nepřímo navazuje na existující dvě Směrnice, které se výrazně zabývají klasifikací plynů - směrnice k nebezpečným látkám a přípravkům a další se zabývá přepravou nebezpečného zboží (ADR).