Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN 746-2 - Průmyslová tepelná zařízení - Část 2: Bezpečnostní požadavky na zařízení ke spalování a manipulaci s palivy
Sponsored link
Vydáno: 01.04.2011
ČSN EN 746-2 - Průmyslová tepelná zařízení - Část 2: Bezpečnostní požadavky na zařízení ke spalování a manipulaci s palivy

ČSN EN 746-2

Průmyslová tepelná zařízení - Část 2: Bezpečnostní požadavky na zařízení ke spalování a manipulaci s palivy

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
935 Kč
Označení normy:ČSN EN 746-2
Třídící znak:065011
Počet stran:112
Vydáno:01.04.2011
Harmonizace:Norma je harmonizována
Katalogové číslo:87876
Popis

ČSN EN 746-2

Tato část EN 746 spolu s EN 746-1 specifikuje bezpečnostní požadavky pro jednotkové a násobné hořáky, které jsou součástí/částí průmyslového tepelného zařízení (v této normě uváděno jako IThE). Tento dokument pojednává o významných nebezpečích, nebezpečných situacích a událostech týkajících se spalování a systémů manipulace s palivy, jež jsou součástí IThE, jak je uvedeno v kapitole 4, pokud jsou použity jak zamýšleno a podle podmínek předpokládaných výrobcem. Tato evropská norma zahrnuje - palivová souproudá potrubí včetně ručně odpojovacích ventilů (klapky); - hořák(-ky), hořákové systémy, a zapalovací zařízení; - příslušný bezpečnostní řídicí systém (ochranný systém).