Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN 752 - Odvodňovací a stokové systémy vně budov - Management stokového systému
Vydáno: 01.06.2019
ČSN EN 752 - Odvodňovací a stokové systémy vně budov - Management stokového systému

ČSN EN 752

Odvodňovací a stokové systémy vně budov - Management stokového systému

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
650 Kč
Označení normy:ČSN EN 752
Třídící znak:756110
Počet stran:76
Vydáno:01.06.2019
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:507489
Popis

ČSN EN 752

Tato norma stanovuje cíle pro odvodňovací a stokové systémy vně budov. Stanovuje funkční požadavky k dosažení těchto cílů i zásady strategie a postupů, týkajících se plánování, navrhování, provádění, obsluhy, údržby a sanace. Norma platí pro odvodňovací a stokové systémy od místa, kde odpadní vody opouštějí objekt a srážkové vody opouštějí vnější dešťová odpadní potrubí nebo odvodňované zpevněné plochy, k místu, kde jsou tyto vody vyústěny do čistírny odpadních vod nebo do vodního recipientu. .