Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN 81-40 ed. 2 - Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 40: Schodišťové výtahy a šikmé zvedací plošiny pro dopravu osob s omezenou pohyblivostí
Sponsored link
Vydáno: 01.03.2022
ČSN EN 81-40 ed. 2 - Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 40: Schodišťové výtahy a šikmé zvedací plošiny pro dopravu osob s omezenou pohyblivostí

ČSN EN 81-40 ed. 2

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 40: Schodišťové výtahy a šikmé zvedací plošiny pro dopravu osob s omezenou pohyblivostí

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
715 Kč
S účinností od 2022-09-30 se touto normou nahrazuje ČSN EN 81-40 (27 4003) z března 2009, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.
Označení normy:ČSN EN 81-40 ed. 2
Třídící znak:274003
Počet stran:72
Vydáno:01.03.2022
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:513102
Popis

ČSN EN 81-40 ed. 2

ČSN EN 81-40 ed.2 Tento dokument pojednává o bezpečnostních požadavcích na konstrukci, výrobu, montáž, údržbu a demontáž elektrický poháněných schodišťových výtahů (sedačky, plošiny pro stojící osoby a plošiny pro vozíky pro invalidy) připevněných ke konstrukci budovy, pohybujících se po šikmé dráze a určené pro osoby s omezenou schopností pohybu - pohybující se na schodišti nebo na přístupné šikmé ploše; - určené pro použití jednou osobou; - s plošinou upevněnou a vedenou přímo vodítkem nebo vodítky; - nesená nebo zavěšená lanem (5.4.4), hřebenem s pastorkem (5.4.5), řetězem (5.4.6), třecím pohonem (5.4.7) a vedená lanem nebo kuličkami (5.4.8); 1.2 Dokument stanoví nebezpečí uvedená v kapitole 4, která vznikají v různých fázích životnosti zařízení a popisuje metody jejich odstranění nebo snížení, pokud se používají tak, jak určil výrobce. 1.3 Tento dokument nestanovuje další požadavky na: - provoz za zvláštních podmínek (např. extrémní klimatické podmínky, silná magnetická pole); - provoz podle zvláštních pravidel (např. možnost výbuchu); - zacházení s materiály, které by mohly způsobit nebezpečnou situaci; - použití jiné energie než elektrické; - nebezpečí vznikající při výrobě; - zemětřesení, povodně, požár; - evakuaci při požáru; - schodišťové výtahy pouze pro dopravu nákladů; - uložení nebo založení budovy na betonu, skále, dřevě nebo jiném materiálu; - konstrukci kotevních šroubů k nosné konstrukci. POZNÁMKA - U skutečného druhu zařízení se hluk nepovažuje ani za zvláštní nebo významné nebezpečí. 1.4 Tento dokument neplatí na poháněné schodišťové výtahy vyrobené před datem publikace tohoto dokumentu CEN.