Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN 9115 - Systémy managementu kvality - Požadavky pro organizace v letectví, kosmonautice a obraně - Dodávaný software (dodatek k EN 9100)
Vydáno: 01.09.2019
ČSN EN 9115 - Systémy managementu kvality - Požadavky pro organizace v letectví, kosmonautice a obraně - Dodávaný software (dodatek k EN 9100)

ČSN EN 9115

Systémy managementu kvality - Požadavky pro organizace v letectví, kosmonautice a obraně - Dodávaný software (dodatek k EN 9100)

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
315 Kč
Označení normy:ČSN EN 9115
Třídící znak:310420
Počet stran:28
Vydáno:01.09.2019
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:508450
Popis

ČSN EN 9115

Platí požadavky EN 9100 s následujícím objasněním pro software. Tato evropská norma doplňuje požadavky EN 9100 pro dodávaný software a obsahuje požadavky na systém managementu kvality pro organizace, které navrhují, vyvíjejí a/nebo vyrábějí dodávaný software a služby pro letecký, kosmický a obranný průmysl. To podle potřeby zahrnuje podpůrný software, který je používán při vývoji a údržbě dodávaného softwaru a služeb. Dodávaný software může být samostatný, vestavěný, mobilní aplikace nebo určený k nainstalování do cílového počítače. Tento dodávaný software smí být také součástí služeb (např. prostředí cloudu, řešení umístěná na webových stránkách nebo platformy). Tam, kde je používán popisný jazyk hardwaru (Hardware Description Language; HDL) nebo jazyk vyššího řádu jako zdroj návrhu elektronického hardwaru [např. zákaznický integrovaný obvod (Application Specific Integrated Circuit; ASIC), programovatelný logický obvod (Programmable Logic Device; PLD)], se musí organizace a zákazník a/nebo dodavatel dohodnout na rozsahu použitelnosti tohoto dodatku. Poznámka - Pro návod pro letecký elektronický hardware viz RTCA/DO-254 nebo EUROCAE ED-80. Pro provozní požadavky viz EN 9100, kapitola 8. Tam, kde je komerčně běžně dostupný software (Commercial-Off-The-Shelf; COTS) nebo nevývojový software integrován do dodávaného produktu, se organizace a zákazník musí dohodnout na rozsahu použitelnosti tohoto dodatku. Pro účely tohoto dokumentu jsou termíny "produkt" a "softwarový produkt" považovány za synonyma. Pro účely tohoto dokumentu smí být termín "služby" považován za produkt.