Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN IEC 60086-1 ed. 6 - Primární baterie - Část 1: Obecně
Sponsored link
Vydáno: 01.12.2021
ČSN EN IEC 60086-1 ed. 6 - Primární baterie - Část 1: Obecně

ČSN EN IEC 60086-1 ed. 6

Primární baterie - Část 1: Obecně

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
446 Kč
S účinností od 2024-06-01 se nahrazuje ČSN EN 60086-1 ed. 5 (36 4110) z května 2016, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.
Označení normy:ČSN EN IEC 60086-1 ed. 6
Třídící znak:364110
Počet stran:48
Vydáno:01.12.2021
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:513452
Popis

ČSN EN IEC 60086-1 ed. 6

Tato část IEC 60086 je určena k normalizaci primárních baterií s ohledem na jejich rozměry, klasifikaci, uspořádání pólových vývodů, značení, zkušební metody, typické vlastnosti, bezpečnostní a environmentální hlediska. Tento dokument stanoví požadavky pro primární články a baterie, a rovněž stanoví postupy, jak mají být tyto požadavky na baterie normalizovány. Jako nástroj pro třídění primárních baterií tento dokument stanoví písmenný systém, elektrody, elektrolyty a jmenovité a zároveň i maximální napětí naprázdno elektrochemických systémů. Cílem této části IEC 60086-1 je přinášet prospěch uživatelům primárních baterií, konstruktérům zařízení a výrobcům baterií tím, že bude zaručeno, aby baterie různých výrobců byly zaměnitelné s ohledem na normalizovaný tvar, montáž a funkci. Kromě toho tato část stanoví normalizované zkušební metody pro zkoušení primárních článků a baterií, aby se zajistilo splnění výše uvedených požadavků. Požadavky, jejichž splnění dovoluje zahrnout baterie do souboru IEC 60086 nebo je v něm ponechat, jsou uvedeny v příloze A.