Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN IEC 60099-8 ed. 2 - Svodiče přepětí - Část 8: Svodiče přepětí z oxidu kovů s vnějším sériovým jiskřištěm (EGLA) pro venkovní přenosová a distribuční vedení soustav se střídavým napětím nad 1 kV
Vydáno: 01.08.2018
ČSN EN IEC 60099-8 ed. 2 - Svodiče přepětí - Část 8: Svodiče přepětí z oxidu kovů s vnějším sériovým jiskřištěm (EGLA) pro venkovní přenosová a distribuční vedení soustav se střídavým napětím nad 1 kV

ČSN EN IEC 60099-8 ed. 2

Svodiče přepětí - Část 8: Svodiče přepětí z oxidu kovů s vnějším sériovým jiskřištěm (EGLA) pro venkovní přenosová a distribuční vedení soustav se střídavým napětím nad 1 kV

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Anglicky Tisk
Skladem
650 Kč
S účinností od 2020-12-19 se nahrazuje ČSN EN 60099-8 (35 4870) z prosince 2011, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.
Označení normy:ČSN EN IEC 60099-8 ed. 2
Třídící znak:354870
Počet stran:80
Vydáno:01.08.2018
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:505627
Popis

ČSN EN IEC 60099-8 ed. 2

Tato část souboru norem se zabývá metal-oxidovými omezovači přepětí s vnějším sériovým jiskřištěm (ex-ternally gapped line surge arresters - EGLA), používaných ve venkovních přenosových a distribučních vedeních pouze na ochranu sestav izolátorů před přeskoky způsobenými blesky. Tato norma definuje pouze omezovače přepětí chránící izolátor před atmosférickými přepětími. Vzhledem k tomu, že metal-oxidové rezistory nejsou trvale připojeny k vedení, nejsou v této normě zvažovány následující položky: přeskokové napětí při spínacím impulzu; zbytkové napětí při strmém nárůstu proudu a spínacím proudovém impulzu; tepelná stabilita; výdržné zatížení dlouhodobým proudovým impulzem; střídavé napětí versus časové charakteristiky omezovače; zkouška odpojovače; stárnutí vlivem zatížení střídavým napětím. Vzhledem ke konkrétnímu návrhu a speciálnímu použití ve venkovních přenosových a distribučních vedeních jsou zavedeny určité jedinečné požadavky a zkoušky, jako například ověřovací zkouška koordinace mezi výdržností izolátoru a ochrannou úrovní EGLA, zkouška přerušení následného proudu, zkoušky mechanického zatížení atd. Tato norma se nezabývá návrhy s vnějším sériovým jiskřištěm EGLA instalovaným paralelně k izolátorům.