Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN IEC 60305 ed. 2 - Izolátory pro venkovní vedení se jmenovitým napětím nad 1 000 V - Keramické nebo skleněné závěsné izolátory pro sítě se střídavým napětím - Charakteristiky talířových izolátorů
Vydáno: 01.08.2021
ČSN EN IEC 60305 ed. 2 - Izolátory pro venkovní vedení se jmenovitým napětím nad 1 000 V - Keramické nebo skleněné závěsné izolátory pro sítě se střídavým napětím - Charakteristiky talířových izolátorů

ČSN EN IEC 60305 ed. 2

Izolátory pro venkovní vedení se jmenovitým napětím nad 1 000 V - Keramické nebo skleněné závěsné izolátory pro sítě se střídavým napětím - Charakteristiky talířových izolátorů

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
211 Kč
S účinností od 2024-02-15 se nahrazuje ČSN EN 60305 (34 8118) z prosince 1997, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.
Označení normy:ČSN EN IEC 60305 ed. 2
Třídící znak:348118
Počet stran:20
Vydáno:01.08.2021
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:513057
Popis

ČSN EN IEC 60305 ed. 2

Norma platí pro závěsné talířové izolátory s izolačními částmi z keramického materiálu nebo skla, určené pro venkovní vedení se střídavým napětím se jmenovitým napětím vyšším než 1 000 V a kmitočtem do 100 Hz. Je platná také pro izolátory obdobné konstrukce používané v rozvodnách. Lze ji rovněž použít pro závěsné talířové izolátory buď se spojením paličky a pánvičky, nebo se spojením vidlice a oka. Norma se vztahuje i na závěsné izolátory k použití na venkovních vedeních v čistých nebo znečištěných oblastech. Pro použití v oblastech charakterizovaných úrovněmi velmi silného znečištění a pro jiné mimořádné nebo extrémní podmínky okolního prostředí může být nutné změnit určité rozměry a přednost mohou mít závěsné izolátory, které mají odlišné povrchové cesty, stavební délky a tvary (například rovinný profil, hemisférický atd.). Izolátory pro použití v soustavách se stejnosměrným napětím mohou také vyžadovat jiné rozměry. Je vhodné držet se normalizovaných mechanických charakteristik uvedených v této normě. Norma předepisuje hodnoty pro mechanické charakteristiky a hlavní rozměry závěsných talířových izolátorů. V dokumentu nejsou pro závěsné izolátory stanoveny kmitočet sítě, výdržné napětí při atmosférickém impulzu a výdržné průrazné napětí. Jsou však uvedeny elektrické charakteristiky, které specifikují závěsné izolátory. Jejich hodnoty jsou předmětem dohody mezi odběratelem a výrobcem.