Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN IEC 60384-13 ed. 3 - Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 13: Dílčí specifikace - Neproměnné kondenzátory s dielektrikem z polypropylenové fólie a s elekrodami z kovové fólie určené pro stejnosměrný proud
Vydáno: 01.08.2021
ČSN EN IEC 60384-13 ed. 3 - Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 13: Dílčí specifikace - Neproměnné kondenzátory s dielektrikem z polypropylenové fólie a s elekrodami z kovové fólie určené pro stejnosměrný proud

ČSN EN IEC 60384-13 ed. 3

Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 13: Dílčí specifikace - Neproměnné kondenzátory s dielektrikem z polypropylenové fólie a s elekrodami z kovové fólie určené pro stejnosměrný proud

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Anglicky Tisk
Skladem
405 Kč
S účinnosti od 2023-12-16 se nahrazuje ČSN EN 60384-13 ed. 2 (35 8291) ze září 2012, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.
Označení normy:ČSN EN IEC 60384-13 ed. 3
Třídící znak:358291
Počet stran:44
Vydáno:01.08.2021
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:513025
Popis

ČSN EN IEC 60384-13 ed. 3

Tato norma specifikuje upřednostňovaná hodnocení a vlastnosti, vybírá z normy IEC 60384-1:2016 vhodné postupy hodnocení kvality, zkoušky a metody měření a uvádí obecné požadavky na výkon tohoto typu kondenzátoru. Zkušební závažnost a požadavky specifikované v podrobných specifikacích odkazujících na tuto dílčí specifikaci jsou na stejné nebo vyšší úrovni výkonnosti. Nižší úrovně výkonnosti nejsou povoleny.