Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN IEC 60384-14 ed. 3 - Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 14: Dílčí specifikace - Neproměnné kondenzátory pro elektromagnetické odrušení a pro připojení k napájecí síti
Vydáno: 01.10.2023
ČSN EN IEC 60384-14 ed. 3 - Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 14: Dílčí specifikace - Neproměnné kondenzátory pro elektromagnetické odrušení a pro připojení k napájecí síti

ČSN EN IEC 60384-14 ed. 3

Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 14: Dílčí specifikace - Neproměnné kondenzátory pro elektromagnetické odrušení a pro připojení k napájecí síti

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Anglicky Tisk
Skladem
850 Kč
S účinností od 2026-03-01 se nahrazuje ČSN EN 60384-14 ed. 2 (35 8291) z března 2014, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.
Označení normy:ČSN EN IEC 60384-14 ed. 3
Třídící znak:358291
Počet stran:100
Vydáno:01.10.2023
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:517198
Popis

ČSN EN IEC 60384-14 ed. 3

Tato norma platí pro kondenzátory a kombinace rezistor-kondenzátor určené k připojení ke střídavé síti nebo jinému zdroji se jmenovitým napětím nepřevyšujícím 1 000 V efektivní hodnoty střídavého napětí a se jmenovitým kmitočtem nepřevyšujícím 100 Hz. Tento dokument zahrnuje také další zvláštní podmínky a požadavky na připojení ke zdrojům stejnosměrného napětí se jmenovitým napětím nepřevyšujícím 1 500 V. Hlavním účelem této části IEC 60384 je stanovit preferované jmenovité hodnoty a charakteristiky a vybrat, z IEC 60384-1, vhodné postupy hodnocení kvality, zkoušky a metody měření a uvést obecné funkční požadavky na tento typ kondenzátoru. Přísnosti zkoušek a požadavky stanovené v předmětových specifikacích odkazujících na tuto dílčí specifikaci jsou stejné nebo vyšší výkonnostní úrovně; nižší výkonnostní úrovně nejsou přípustné. Tento dokument rovněž poskytuje přehled bezpečnostních zkoušek, které mají být prováděny národními zkušebnami v zemích, kde je schválení těmito zkušebnami vyžadováno. Kategorie přepětí v kombinaci se střídavými síťovými napětími pro kondenzátory klasifikované v tomto dokumentu je třeba převzít z IEC 60664-1.