Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN IEC 60512-23-3 ed. 2 - Elektromechanické součástky pro elektronická zařízení - Základní zkušební postupy a měřicí metody - Část 23-3: Zkouška 23c: Účinnost stínění konektorů a příslušenství - Metoda injekce do vedení
Vydáno: 01.07.2019
ČSN EN IEC 60512-23-3 ed. 2 - Elektromechanické součástky pro elektronická zařízení - Základní zkušební postupy a měřicí metody - Část 23-3: Zkouška 23c: Účinnost stínění konektorů a příslušenství - Metoda injekce do vedení

ČSN EN IEC 60512-23-3 ed. 2

Elektromechanické součástky pro elektronická zařízení - Základní zkušební postupy a měřicí metody - Část 23-3: Zkouška 23c: Účinnost stínění konektorů a příslušenství - Metoda injekce do vedení

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Anglicky Tisk
Skladem
315 Kč
S účinností od 2022-01-18 se nahrazuje ČSN EN 60512-23-3 (35 4055) ze září 2001, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.
Označení normy:ČSN EN IEC 60512-23-3 ed. 2
Třídící znak:354055
Počet stran:28
Vydáno:01.07.2019
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:507773
Popis

ČSN EN IEC 60512-23-3 ed. 2

Tato norma popisuje standardní zkoušku na měření účinnosti stínění konektoru či konektoru vybaveného příslušenstvím a zakončeného kabelem. Celek má plynulou schopnost stínění ve 360° po celé své délce. Tuto zkušební metodu lze použít u stíněných konektorů a příslušenství konektorů se stínící schopností. Mohou být zkoušeny následující typy konektorů: - kruhové konektory; - obdélníkové konektory; - konektory pro desky s plošnými spoji; - příslušenství stíněných konektorů. Zkušební metoda využívá principu, že vnitřní stínicí vlastnost konektoru/příslušenství/ kabelové sestavy charakterizuje jeho povrchová přenosová impedance, která může být vyjádřena jako podélné napětí uvnitř krytu v poměru k protékajícímu proudu na vnějším plášti. Zkušební metoda je založena na dvou obvodech s přizpůsobenou impedancí. Zkoušený konektor je zapojen do sekundárního obvodu. Přiváděcí vedení primárního obvodu s přizpůsobenou impedancí, které budí elektromagnetické pole, prochází paralelně s povrchem testovaného zkušebního vzorku. Tato zkouška je vhodná k měření účinnosti stínění konektoru vybaveného trojosými kontakty se stíněnými zkroucenými dvojlinkami, užívanými v datových sběrnicových systémech.