Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN IEC 60545 - Směrnice pro uvádění do provozu a provoz vodních turbín, čerpadlových turbín a akumulačních čerpadel
Sponsored link
Vydáno: 01.03.2022
ČSN EN IEC 60545 - Směrnice pro uvádění do provozu a provoz vodních turbín, čerpadlových turbín a akumulačních čerpadel

ČSN EN IEC 60545

Směrnice pro uvádění do provozu a provoz vodních turbín, čerpadlových turbín a akumulačních čerpadel

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Anglicky Tisk
Skladem
545 Kč
Označení normy:ČSN EN IEC 60545
Třídící znak:085021
Počet stran:60
Vydáno:01.03.2022
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:514316
Popis

ČSN EN IEC 60545

Účelem dokumentu je obecně stanovit vhodné postupy pro uvádění do provozu a provoz hydraulických strojů a souvisejícího zařízení a uvést, jak by tyto stroje a zařízení měly být uváděny do provozu a provozovány. Uvádění do provozu a provoz souvisejícího zařízení nejsou v tomto dokumentu podrobně popsány, ale jsou v procesu uvádění do provozu a provozování uvažovány jako samostatný krok. Stroje s výkonem přibližně do 15 MW a referenčními průměry do 3 m jsou obecně zahrnuty v normě IEC 62006. Rozumí se, že směrnice tohoto typu budou závazné, pouze pokud se na nich smluvní strany dohodly. Směrnice vylučují záležitosti čistě obchodního zájmu, s výjimkou těch, které jsou prokazatelně svázány s uváděním do provozu a provozováním. Směrnice se netýkají vodních cest, uzávěrů, čerpadel vyčerpání vody, zařízení pro vodní chlazení, generátorů, motor generátorů, elektrického zařízení (např. výkonových odpojovačů, transformátorů) atp., s výjimkou těch, které jsou nedílnou součástí hydraulických strojů a zařízení. Norma obsahuje informativní přílohu A, B a C. Příloha A popisuje různé režimy provozu reverzní čerpadlové turbíny, příloha B popisuje zkoušky hydraulických strojů s nastavitelnými (měnitelnými) otáčkami v kombinaci s generátorem/motor generátorem a příloha C obsahuje vzor programu pro uvádění do provozu.