Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN IEC 60934 ed. 3 - Jističe pro zařízení (CBE)
Vydáno: 01.03.2020
ČSN EN IEC 60934 ed. 3 - Jističe pro zařízení (CBE)

ČSN EN IEC 60934 ed. 3

Jističe pro zařízení (CBE)

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
850 Kč
S účinností od 2022-09-20 se nahrazuje ČSN EN 60934 ed. 2 (35 4175) z prosince 2001, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.
Označení normy:ČSN EN IEC 60934 ed. 3
Třídící znak:354175
Počet stran:110
Vydáno:01.03.2020
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:509776
Popis

ČSN EN IEC 60934 ed. 3

Tato mezinárodní norma platí pro mechanické spínací přístroje označené jako "jističe pro zařízení" (CBE) pro domácnost a podobné použití. Podle této normy jsou CBE určené k zajištění ochrany obvodů v elektrických zařízeních včetně jejich součástí (např. motory, transformátory, vnitřní zapojení). Tato norma zahrnuje také CBE, které je možno používat pro ochranu elektrických zařízení v případě podpětí a/nebo přepětí. Tato norma zahrnuje také CBE, které jsou vhodné pro bezpečné odpojení. POZNÁMKA - Termín "zařízení" zahrnuje spotřebiče. CBE není možné používat pro nadproudovou ochranu instalace elektroinstalačních vedení v budovách. CBE podle této normy mají: - jmenovité střídavé napětí nepřesahující 440 V (mezi fázemi) a/nebo stejnosměrné napětí nepřesahující 250 V; - jmenovitý proud nepřesahující 125 A; - zkratovou schopnost (Icn) nejméně 6 In (AC typy) a 4 In (DC typy), ale nepřesahující 3 000 A. CBE smí mít jmenovitý podmíněný zkratový proud (Inc) ve spojení se specifikovaným zařízením jistícím před zkratem (SCPD). Pokyny pro koordinaci CBE zapojeného ve stejném obvodu s SCPD jsou uvedeny v příloze F. Pro CBE, které mají stupeň ochrany krytem vyšší než IP20 podle IEC 60529 a jsou určené pro použití na místech s nebezpečnými podmínkami okolního prostředí (např. nadměrná vlhkost, teplo nebo chlad, nebo usazování prachu) a na nebezpečných místech (např. tam, kde může dojít k výbuchu), smí být požadována speciální konstrukční provedení. Tento dokument obsahuje všechny požadavky nezbytné k zajištění shody s provozními charakteristikami požadovanými pro tato zařízení typovými zkouškami. Obsahuje také podrobnosti týkající se požadavků na zkoušky a metody zkoušení nezbytné k zajištění reprodukovatelnosti výsledků zkoušek. Tato norma stanoví: a) charakteristiky CBE; b) podmínky, které musí CBE splňovat, se zřetelem na: 1) jejich činnost a chování v normálním provozu; 2) jejich činnost a chování v případě přetížení; 3) jejich činnost a chování v případě zkratů do jejich jmenovité zkratové schopnosti; 4) jejich dielektrické vlastnosti; c) zkoušky určené pro potvrzení, že tyto podmínky byly splněny, a metody, které mají být použity pro zkoušky; d) údaje, které mají být vyznačeny na přístrojích; e) sledy zkoušek, které mají být provedeny, a počet vzorků, které mají být předloženy pro účely certifikace (viz příloha C); f) výrobní kusové zkoušky, které mají být provedeny kvůli zjištění nepřijatelných změn v materiálu nebo výrobě, které by mohly pravděpodobně ovlivnit bezpečnost (viz příloha I).