Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN IEC 61226 ed. 2 - Jaderné elektrárny - Systémy kontroly, řízení a elektrického napájení důležité pro bezpečnost - Kategorizace funkcí a klasifikace systémů
Vydáno: 01.02.2023
ČSN EN IEC 61226 ed. 2 - Jaderné elektrárny - Systémy kontroly, řízení a elektrického napájení důležité pro bezpečnost - Kategorizace funkcí a klasifikace systémů

ČSN EN IEC 61226 ed. 2

Jaderné elektrárny - Systémy kontroly, řízení a elektrického napájení důležité pro bezpečnost - Kategorizace funkcí a klasifikace systémů

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
405 Kč
S účinností od 2024-07-05 se nahrazuje ČSN EN 61226 (35 6643) z února 2011, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.
Označení normy:ČSN EN IEC 61226 ed. 2
Třídící znak:356643
Počet stran:40
Vydáno:01.02.2023
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:515295
Popis

ČSN EN IEC 61226 ed. 2

(35 6643) Tento dokument stanovuje pro jaderné elektrárny způsob rozdělení funkcí specifikovaných pro elektrárnu do kategorií podle jejich důležitosti z hlediska bezpečnosti. Následně pak klasifikace SKŘ a systémů elektrického napájení, které vykonávají či poskytují podporu pro výkon těchto funkcí, na základě zařazení do kategorie, určuje příslušná kritéria návrhu. Pokud jsou použita taková kritéria návrhu, zajišťují dosažení příslušné funkce v souladu s její důležitostí z hlediska bezpečnosti. V tomto dokumentu jsou kritéria funkčnosti, spolehlivosti, výkonu, kvalifikace na vlivy okolního prostředí (např. seizmicita) a zajištění kvality (QA). Tento dokument se vztahuje na: - funkce důležité z hlediska bezpečnosti, které jsou vykonávány systémy SKŘ a podporovány systémy elektrického napájení (kategorizace funkcí SKŘ), - systémy SKŘ, které umožňují implementaci těchto funkcí (klasifikace systémů SKŘ), - systémy elektrického napájení, které tyto funkce podporují (klasifikace systémů elektrické energie).