Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN IEC 62368-3 - Zařízení audio/video, informační a komunikační technologie - Část 3: Bezpečnostní hlediska pro přenos stejnosměrného napájení komunikačními kabely a bránami
Vydáno: 01.06.2020
ČSN EN IEC 62368-3 - Zařízení audio/video, informační a komunikační technologie - Část 3: Bezpečnostní hlediska pro přenos stejnosměrného napájení komunikačními kabely a bránami

ČSN EN IEC 62368-3

Zařízení audio/video, informační a komunikační technologie - Část 3: Bezpečnostní hlediska pro přenos stejnosměrného napájení komunikačními kabely a bránami

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
315 Kč
S účinností od 2020-12-20 se nahrazuje ČSN EN 60950-21 (36 9060) z prosince 2003, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.
Označení normy:ČSN EN IEC 62368-3
Třídící znak:367000
Počet stran:28
Vydáno:01.06.2020
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:510237
Popis

ČSN EN IEC 62368-3

Tato část souboru IEC 62368 se vztahuje na zařízení určená pro napájení a příjem provozního napájení komunikačními kabely a bránami. Zahrnuje konkrétní požadavky na obvody, které jsou navrženy k přenosu stejnosměrného napájení z napájecího zařízení (PSE) do napájeného zařízení (PD). Přenos napájení používá úrovně napětí ES1 nebo ES2 nebo ve velmi specifických případech úrovně napětí ES3. POZNÁMKA 1 - U ES1 lze obecně předpokládat, že má podobné meze jako definice bezpečného napětí, používané v jiných normách (například SELV, PELV). POZNÁMKA 2 - U ES2 lze obecně předpokládat, že má podobné meze pro podmínky jedné poruchy jako definice bez-pečného napětí používané v jiných normách. POZNÁMKA 3 - U obvodů PS2 lze obecně očekávat, že dodávají méně než 100 W do nedefinované zátěže jak pro nor-mální pracovní podmínky, tak pro podmínky jedné poruchy. PŘÍKLADY - Pro přenos napájecích napětí při ES1: USB, PoE, ISDN S0, atd. - Pro přenos napájecích napětí při ES2: vyzvánění pro analogový telefon, ISDN U, atd. - Pro přenos napájecích napětí při ES3: napájení používané poskytovateli komunikačních služeb a komunikačních okruhů (například obvody RTF, jako HDSLx, SHDSLx, VDSLx a G.fast napájené po vedení). POZNÁMKA 4 - Každý kabel, který je opatřen konektorem definovaným průmyslovým standardem, který umožňuje pře-nos stejnosměrného proudu mezi zařízeními, se považuje za komunikační kabel, i když se komunikace neuskuteční. Například USB kabel může být použit pro nabíjení baterií přenosného zařízení. Tato skupina bezpečnostních publikací je primárně určena k použití jako bezpečnostní norma pro výrobky zmiňované v rozsahu platnosti, ale může být též použita technickými komisemi při přípravě norem pro výrobky podobné těm zmiňovaným v rozsahu platnosti této normy v souladu se zásadami předloženými v Pokynu IEC 104 a Pokynu ISO/IEC 51. Jednou z povinností technické komise je využívat základní bezpečnostní publikace a/nebo skupinové bezpečnostní publikace při přípravě jejích publikací kdykoli je to možné.