Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN ISO 10524-4 - Redukční ventily k použití s medicinálními plyny - Část 4: Nízkotlaké redukční ventily
Vydáno: 01.05.2009
ČSN EN ISO 10524-4 - Redukční ventily k použití s medicinálními plyny - Část 4: Nízkotlaké redukční ventily

ČSN EN ISO 10524-4

Redukční ventily k použití s medicinálními plyny - Část 4: Nízkotlaké redukční ventily

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
325 Kč
Označení normy:ČSN EN ISO 10524-4
Třídící znak:852750
Počet stran:36
Vydáno:01.05.2009
Harmonizace:Norma je harmonizována
Katalogové číslo:83420
Popis

ČSN EN ISO 10524-4

Norma EN ISO 10524-4:2008 byla vypracována technickou komisí ISO/TC 121 "Anestetické a respirační přístroje" ve spolupráci s technickou komisí CEN/TC 215 "Respirační a anestetické přístroje", jejíž sekretariát zajišťuje BSI. Nízkotlaký redukční ventil je používán ke snižování tlaku v potrubním rozvodu medicinálního plynu na nižší tlak, jenž je vhodný k použití spolu se zdravotnickými přístroji nebo k podávání plynu přímo pacientovi. Tyto funkce pokrývají rozsah vstupních a výstupních přetlaků i průtoků, které vyžadují specifické konstrukční vlastnosti. Je důležité, aby provozní charakteristiky nízkotlakých redukčních ventilů byly vhodně specifikovány pro jejich určené použití a následně zkoušeny stanoveným způsobem. Nízkotlaký redukční ventil může být spřažen se zařízením k řízení průtoku plynu, jako je ventil k řízení průtoku nebo pevná dýza. Průtok může být indikován průtokoměrem nebo indikátorem průtoku. Je nezbytné provádět pravidelnou kontrolu a údržbu nízkotlakých redukčních ventilů pro zjištění, zda tyto ventily stále splňují požadavky ISO 10524-4. Tato část ISO 10524 věnuje pozornost zejména: - bezpečnosti (mechanické pevnosti, úniku plynu, bezpečnému zmírnění nadměrného přetlaku a odolnosti proti vznícení); - vhodným materiálům; - specifičnosti plynu; - přesnosti; - čistotě; - zkoušení; - značení; - informacím poskytovaným výrobcem. V návrhu opatření na schválení návrhu ČSN EN ISO 10524-4 s uvedením platnosti této české technické normy ve Věstníku je navržen předpokládaný termín červen 2009. S vyhlášením ČSN EN ISO 10524-4 (85 2750), jež je zavedena překladem, se ruší ČSN EN ISO 10524-4 (85 2750) z února 2009, která je touto předkládanou normou nahrazena.