Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN ISO 11148-13 - Neelektrická ruční nářadí - Bezpečnostní požadavky - Část 13: Zarážecí nářadí
Sponsored link
Vydáno: 01.11.2019
ČSN EN ISO 11148-13 - Neelektrická ruční nářadí - Bezpečnostní požadavky - Část 13: Zarážecí nářadí

ČSN EN ISO 11148-13

Neelektrická ruční nářadí - Bezpečnostní požadavky - Část 13: Zarážecí nářadí

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
545 Kč
Označení normy:ČSN EN ISO 11148-13
Třídící znak:239060
Počet stran:52
Vydáno:01.11.2019
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:508645
Popis

ČSN EN ISO 11148-13

Tento dokument stanovuje bezpečnostní požadavky na neelektrická ruční nářadí (níže uvedená jako "zarážecí nářadí") určená pro instalaci spojovací součásti (viz příloha B), tvořící mechanické spojení nebo upevnění obrobku, přičemž materiálem obrobku je například dřevo, dřevitý materiál, plasty, vláknité materiály (řídké nebo husté), hmoty pojené cementem, kovy a kombinace těchto materiálů. Zarážecí nářadí pro spojovací součásti mohou být poháněna stlačeným vzduchem nebo hořlavými plyny (které mohou být zapáleny pomocí baterie nebo akumulátoru) a energie se na zarážený prvek přenáší prostřednictvím vložené součásti (úderníku), která neopouští zařízení. Tato nářadí jsou určená pro použití jedním pracovníkem obsluhy, při držení jednou nebo oběma rukama obsluhy a se závěsným nebo bez závěsného zařízení např. balancéru. Tento dokument se vztahuje na zarážecí nářadí, v nichž energie působí na vloženou spojovací součást za účelem jejího zaražení do obrobku. Tento dokument neplatí pro zarážecí nářadí, u kterých se energie získává z nábojek, hydraulické energie nebo jakéhokoliv druhu elektrického napájení. Tento dokument nepokrývá zvláštní požadavky a úpravy ručních mechanizovaných nářadí pro jejich upevnění do stojanů. Tento dokument se zabývá všemi významnými nebezpečími, nebezpečnými situacemi nebo nebezpečnými událostmi, které jsou relevantní pro zarážecí nářadí pro spojovací součásti při předpokládaném používání a za podmínek nesprávného používání, které lze výrobcem důvodně předpokládat, s výjimkou používání mechanizovaných nářadí v prostředí s nebezpečím výbuchu. POZNÁMKA: ISO 80079-36 uvádí požadavky na neelektrická zařízení pro prostředí s nebezpečím výbuchu.