Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN ISO 11148-2 - Neelektrická ruční nářadí - Bezpečnostní požadavky - Část 2: Řezací a lemovací nářadí
Sponsored link
Vydáno: 01.01.2015
ČSN EN ISO 11148-2 - Neelektrická ruční nářadí - Bezpečnostní požadavky - Část 2: Řezací a lemovací nářadí

ČSN EN ISO 11148-2

Neelektrická ruční nářadí - Bezpečnostní požadavky - Část 2: Řezací a lemovací nářadí

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
347 Kč
Označení normy:ČSN EN ISO 11148-2
Třídící znak:239060
Počet stran:28
Vydáno:01.01.2015
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:96576
Popis

ČSN EN ISO 11148-2

Tato část ISO 11148 stanovuje bezpečnostní požadavky na neelektrická ruční nářadí (níže "řezací a lemovací nářadí") určená pro střihání drátů, kabelů, atd. a pro lemování kupříkladu konektorů na koncích kabelu. Řezací a lemovací nářadí mohou být poháněná stlačeným vzduchem, hydraulickou kapalinou nebo spalovacími motory a jsou určená k použití jedním pracovníkem obsluhy při držení jednou nebo oběma rukama obsluhy a se závěsným nebo bez závěsného zařízení např. balancéru. POZNÁMKA 1: V době vydání nejsou známa žádná řezací a lemovací nářadí poháněná spalovacími motory. Jakmile budou identifikována, je záměrem změnit tuto část ISO 11148 tak, aby obsahovala taková nářadí. Tato část ISO 11148 se vztahuje na: - lemovací nářadí bez třmenu; - řezací nářadí; - střihací nářadí; - štípací kleště; - lemovací kleště. POZNÁMKA 2: Příklady řezacích a lemovacích nářadí, viz příloha B. Tato část ISO 11148 není použitelná v případě zvláštních požadavků a úprav řezacích a lemovacích nářadí pro jejich upevnění do stojanu a nevztahuje se na "dvojčinné hydraulické nářadí pro nasazení při požáru a při záchranných pracích. Tato část ISO 11148 se zabývá všemi významnými nebezpečími, nebezpečnými situacemi nebo nebezpečnými událostmi, které jsou relevantní pro řezací a lemovací nářadí při předpokládaném používání a za podmínek nesprávného používání, které lze výrobcem důvodně předpokládat, s výjimkou prostředí s nebezpečím výbuchu. POZNÁMKA 3: EN 13463-1 uvádí požadavky na neelektrická zařízení pro prostředí s nebezpečím výbuchu.