Menu
0
Celková cena
0 Kč
Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN ISO 11771 - Kvalita ovzduší - Stanovení časově průměrovaného hmotnostního toku emitovaných látek a emisních faktorů - Obecný přístup
Sponsored link
Vydáno: 01.06.2011
ČSN EN ISO 11771 - Kvalita ovzduší - Stanovení časově průměrovaného hmotnostního toku emitovaných látek a emisních faktorů - Obecný přístup

ČSN EN ISO 11771

Kvalita ovzduší - Stanovení časově průměrovaného hmotnostního toku emitovaných látek a emisních faktorů - Obecný přístup

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
347 Kč
Označení normy:ČSN EN ISO 11771
Třídící znak:835040
Počet stran:28
Vydáno:01.06.2011
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:88365
Popis

ČSN EN ISO 11771

Tato norma popisuje postup měření nutný k určení hmotnostního toku látek emitovaných ze stacionárního zdroje. Norma dále uvádí postupy měření nutné k určení emisních faktorů a obecně použitelnou metodu stanovení a hlášení časově průměrovaných hmotnostních toků emisí určených zařízení nebo skupin zařízení (nebo společných typů zdrojů) za použití údajů získaných při měření emisí a po určení: - hmotnostních toků určených souběžným měřením hmotnostní koncentrace a průtoku za použití normovaných manuálních nebo automatizovaných metod a rovněž po odhadu nejistoty těchto měření; - časově průměrovaných hmotnostních toků za použití časových řad hodnot hmotnostních toků, charakteristik jejich nejistoty a rovněž po určení rozšířené nejistoty tohoto průměru; - časově průměrovaných emisních faktorů pro jednotlivá zařízení nebo pro skupiny zařízení a charakteristik přidružené nejistoty; - systému managementu kvality napomáhajícímu procesu prokazování kvality inventury emisí a jejímu ověřování. Tato norma je vhodná pro určení emisních faktorů stacionárních zdrojů zahrnujících emise z průmyslových procesů v případech, kdy nelze uskutečnit výpočet založený na spotřebě paliva nebo surovin, skleníkových plynů a znečišťujících látek včetně jemných aerosolových částic. Tato norma není určena pro posuzování systému kontinuálního měření s ohledem na předpisy pro kontrolu emisí. Obsáhlá přílohová část uvádí přehled minimálních požadavků uvedených v plánu měření a příklady určení nejistoty a zpracování údajů. Normu doplňuje seznam literárních odkazů.
Zpracování dat
Schovat