Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN ISO 11997-1 - Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti při cyklických korozních zkouškách - Část 1: Solná mlha/sucho/vlhkost
Sponsored link
Vydáno: 01.05.2018
ČSN EN ISO 11997-1 - Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti při cyklických korozních zkouškách - Část 1: Solná mlha/sucho/vlhkost

ČSN EN ISO 11997-1

Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti při cyklických korozních zkouškách - Část 1: Solná mlha/sucho/vlhkost

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
232 Kč
Označení normy:ČSN EN ISO 11997-1
Třídící znak:673120
Počet stran:20
Vydáno:01.05.2018
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:504866
Popis

ČSN EN ISO 11997-1

Norma specifikuje metodu stanovení odolnosti povlaků proti cyklickému střídání podmínek solná mlha/sucho/vlhkost s použitím specifikovaných solných roztoků. Povlaky z nátěrových hmot a obdobných materiálů jsou v komoře vystaveny jednomu ze čtyř cyklů za vlhka a za sucha specifikovaných v tomto dokumentu, aby se v laboratoři simulovaly procesy probíhající v agresivních venkovních podmínkách, např. v přímořských prostředích. Na rozdíl od přirozeného stárnutí jsou laboratorní zkoušky v komoře prováděny s omezeným počtem proměnných, které mohou být regulovány, a tudíž vlivy jsou reprodukovatelnější. Popsaná metoda může kromě toho poskytnout prostředek pro kontrolu dodržování kvality nátěru nebo nátěrového systému. Norma uvádí potřebné zkušební roztoky a zařízení, zkušební režimy a popisuje přípravu vzorků, jejich expozici a hodnocení vzorků. Obdobná ČSN EN ISO 11997-2 popisuje metodu stanovení odolnosti nátěrů při cyklické korozní zkoušce, která zahrnuje expozici UV zářením jako součást cyklu.