Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN ISO 13757 - Zkapalněné ropné plyny - Stanovení olejovitých zbytků - Vysokoteplotní metoda
Vydáno: 01.05.1999
ČSN EN ISO 13757 - Zkapalněné ropné plyny - Stanovení olejovitých zbytků - Vysokoteplotní metoda

ČSN EN ISO 13757

Zkapalněné ropné plyny - Stanovení olejovitých zbytků - Vysokoteplotní metoda

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
155 Kč
Označení normy:ČSN EN ISO 13757
Třídící znak:656410
Počet stran:12
Vydáno:01.05.1999
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:51783
Popis

ČSN EN ISO 13757

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 13757:1996. Evropská norma EN ISO 13757:1996 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy ISO 13757:1996 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací. Za pozornost stojí v úvodu normy tato Výstraha: "Použití této normy může být spojeno s využíváním nebezpečných materiálů, pracovních postupů a zařízení. Tato norma adresně neupozorňuje na všechny bezpečnostní problémy spojené s jejím použitím. Uživatel této normy je zodpovědný za to, že předem provede příslušná opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví a stanoví pro její použití regulační omezení." Tato mezinárodní norma popisuje metodu stanovení zbytkového materiálu ve zkapalněných ropných plynech (LPG = liquefied petroleum gas), který zbývá po jejich odpaření při 105°C. Tento materiál, označovaný výrazem "olejovité zbytky", představuje produkty, které se usazují v odpařovacích zařízeních, která jsou vystavena většímu přívodu tepla, než při odpařování za běžné teploty okolí. Norma uvádí tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Podstata metody, kapitolu 5 - Činidla, kapitolu 6 - Přístroje, kapitolu 7 - Příprava zařízení, kapitolu 8 - Provedení zkoušky, kapitolu 9 - Výpočet, kapitolu 10 - Vyjádření výsledků, kapitolu 11 - Shodnost, kapitolu 12 - Protokol o zkoušce a informativní Přílohu. ČSN EN ISO 13757 (65 6410) byla vydána v květnu 1999.